Wystawy / Exhibitions

Wybrane wystawy i działania indywidualne

 • 1974 – wystawa w budynku przy al. Jerozolimskich 44, Warszawa
 • 1976 – Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni –Galeria Repassage, Warszawa
 • 1977 – Publiczne motanie przestrzeni –Galeria Repassage, Warszawa
 • 1978 – Dwa czerwone, czyli poemat przestrzenny o systemie – Galeria Repassage 2, Warszawa
 • 1979 – Odpowiedzialność – działanie na branie Uniwersytetu Warszawskiego; performance Kokonienie – Galeria Repassage 2, Warszawa
 • 1980 – performance Rozmowa – Galeria Re'Repassage, Warszawa; Stwarzanie poprzez innych i horyzont wolności – Galeria Re'Repassage, Warszawa
 • 1981 – działanie Martwa natura – Galeria Re'Repassage, Warszawa
 • 1982 – performance Pouczcie mnie, a będę milczał i w czym zbłądziłem pokażcie – pracownia Barbary i Wiktora Guttów, Warszawa; performance Caprichos XIII – Gdy rozum śpi, budzą się upiory – pracownia Barbary i Wiktora Guttów, Warszawa
 • 1989 – Raj – Galeria Dziekanka, Warszawa; „Drzewa w środku świata” – Galeria Pokaz, Warszawa
 • 1992 – Krajobraz ze świętym Sebastianem – Galeria Dziekanka, Warszawa
 • 1999 – Krzysztof Jung 1951-1998 – wystawa pośmiertna w Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa
 • 2016 – Krzysztof Jung. Przemiana – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • 2017 – Krzysztof Jung : Arbres et visages — Bibliothèque Polonaise, Paryż
 • 2019 – Krzysztof Jung: Zeichnungen | Drawings – Schwules Museum, Berlin
 • 2021 – In the Middle of the World, Gunia Nowik Gallery, Warszawa
 • 2023 – Boys, Gunia Nowik Gallery, Warszawa

Wybrane wystawy zbiorowe:

 • 1978 – VII Festiwal Sztuk Pięknych – Warszawa
 • 1979 – Erotyka – Dom Artysty Plastyka, Warszawa; Dokumentacja wybranych działań 1977-79 – Galeria Repassage 2, Warszawa
 • 1980 – Ogólnopolskie Konfrontacje Sztuka młodych, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź; Niewydrukowany katalog. Pokaz dokumentacji z lat 1974-80 – Galeria Re'Repassage, Warszawa
 • 1989 – Polak Niemiec Rosjanin – Zakłady Norblina, Warszawa
 • 1993 – Sigma. Galeria. Repassage. Repassage 2, Re'Repassage – Galeria Zachęta, Warszawa
 • 1997 – CARTOGRAPHERS. GEO-GNOSTIC PROJECTION FOR THE 21ST CENTURY – Zagrzeb, Chorwacja; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (1998); Budapeszt, Węgry (1998); Maribor, Słowenia (1998)
 • 2010 – Ars HomoErotica, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • 2023 - Arcadia, Muzeum Narodowe w Warszawie
  Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota, USA
 • 2024 - Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Vancouver Art Gallery, British Columbia, Canada /  Phoenix Art Museum, Arizona, USA


Selected exhibitions and individual events
 • 1974 - exhibition at 44 Aleje Jerozolimskie, Warsaw
 • 1976 - The visual and non-visual aspects of space - Repassage gallery, WarsawSelected exhibitions and individual events
 • 1977 - Public entanglement of space - Repassage gallery, Warsaw
 • 1978 - Two red ones, or a spatial poem about the regime - Repassage 2 gallery, Warsaw
 • 1979 - Responsibility - action at the main gate of the University of Warsaw; Cocooning performance - Repassage 2 gallery, Warsaw
 • 1980 - Conversation performance - Re'Repassage gallery, Warsaw; Creating through others and a horizon of freedom - Re'Repassage gallery, Warsaw
 • 1981 - Still-life action - Re'Repassage gallery, Warsaw
 • 1982 - Instruct me, and I will be quiet, and show me where I have erred performance - Barbara and Wiktor Gutts' studio, Warsaw; Caprichos XIII - The sleep of reason produces monsters performance - Barbara and Wiktor Gutts' studio, Warsaw
 • 1989 - Paradise - Dziekanka gallery, Warsaw; 'Trees at the centre of the world' - Pokaz gallery, Warsaw
 • 1992 - Landscape with Saint Sebastian - Dziekanka gallery, Warsaw
 • 1999 - Krzysztof Jung 1951-1998 - posthumous exhibition at the Xawery Dunikowski Collection of the National Museum in Warsaw, Warsaw
 • 2016 - Krzysztof Jung: Metamorphosis, Museum of the Academy of Fine Arts in Warsaw
 • 2017 - Krzysztof Jung: Trees and faces, Bibliothèque Polonaise, Paris
 • 2019 – Krzysztof Jung: Zeichnungen | Drawings – Schwules Museum, Berlin
 • 2021 – In the Middle of the World, Gunia Nowik Gallery, Warsaw, Poland
 • 2023 – Boys, Gunia Nowik Gallery, Warsaw, PolandSelected group exhibitions

 • 1978 - Seventh Festival of the Fine Arts - Warsaw
 • 1979 - Eroticism - House of the Artist, Warsaw; Documentation of selected actions 1977-79 - Repassage 2 gallery, Warsaw
 • 1980 - All-Poland Confrontations, art by young people, Art Propaganda Centre, Łódź; Unpublished catalogue. Show of 1974-80 documentation - Re'Repassage gallery, Warsaw
 • 1989 - Pole German Russian - Zakłady Norblina, Warsaw
 • 1993 - Sigma. Galeria. Repassage. Repassage 2, Re'Repassage - Zachęta gallery, Warsaw
 • 1997 - CARTOGRAPHERS. GEO-GNOSTIC PROJECTION FOR THE 21ST CENTURY - Zagreb, Croatia; Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw (1998); Budapest, Hungary (1998); Maribor, Slovenia (1998)
 • 2010 - Ars HomoErotica - National Museum in Warsaw
 • 2023 - Arcadia, National Museum in Warsaw, Poland
  Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota, USA
 • 2024 - Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, Vancouver Art Gallery, British Columbia, Canada /  Phoenix Art Museum, Arizona, USA