Imago Krzysia / Krzys's Imago 

Reżyseria / Directed by 

Barbara Janisch & Adam Janisch

Portret filmowy Krzysztof Junga / A film portrait of Krzysztof Jung