Akty / Nudes

Z kolekcji prywatnej - depozyt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /

From the private collection - deposit in Academy of Fine Arts in Warsaw