Kalendarium

Chronology

11/07/1951

Krzysztof Wojciech Jung urodził się w Warszawie.

Rodzice: Zygmunt (ur. 25/11/1925, zm. 14/10/1998) i Wanda Barbara z domu Jankowska (ur. 27/05/1924, zm. 3/12/1996).

Miał starszego brata, który zmarł w dzieciństwie na białaczkę.

Rodzice pracowali jako księgowi. Ojciec był cenionym specjalistą, działał w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Rodzina mieszkała przy ul. Mickiewicza na Żoliborzu.

ok. 1960

Rozpad małżeństwa rodziców. W 1961 ojciec poślubił Katarzynę z domu Adamczyk. Zamieszkali na Ochocie. Wkrótce w sąsiedztwie zamieszkała też Wanda Jung (zwana Łyłką) z synem.

1958-1965

Uczył się w następujących szkołach:

1958/59-1959/60 klasa I-II: Szkoła Podstawowa nr 1 na Żoliborzu w Warszawie

1960/61 klasa III: Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi; mieszkał u dziadków ze strony matki.

1961/62-1963/64 klasa IV-VI: na powrót Szkoła Podstawowa nr 1 na Żoliborzu w Warszawie

1964/65 klasa VII: Szkoła Podstawowa nr 57 na Mokotowie w Warszawie; mieszkał w Internacie Szkoły Ogólnokształcącej przy ul. Wiśniowej 56

Dok.: świadectwa w/w szkół z lat 1958/59-1963/64 [brak świadectwa ukończenia klasy VII]; świadectwo nauki religii w parafii św. Piotra i Pawła w Łodzi, 11/06/1961; świadectwo zdrowia ucznia kończącego szkołę podstawową, 5/06/1965, Arch. KJ


1965-1966

W roku szkolnym 1965/66 rozpoczął naukę w szkole elektronicznej przy ul. Gen. Zajączka. Późną jesienią miał poważny wypadek, po którym przez kilka miesięcy chorował i przechodził rehabilitację. Doznał urazu prawego biodra i nogi. Stracił rok szkolny. Po wypadku zamieszkał u ojca.

Dok.: życiorys w podaniu o przyjęcie na studia, 27/05/1971, Arch. ASP; inf. K. Jung, S. Gajusia, D. Krawczyk-Janisch

1966-1971

Uczył się w 5-letnim Technikum Ekonomicznym Nr 3 im. Ludwika Krzywickiego przy ul. Chłodnej 36/42 w Warszawie, w którym 26/05/1971 uzyskał maturę i tytuł technika ekonomisty w specjalności: handel.

W szkole od I klasy przyjaźnił się ze Sławomirem Gajusiem, "kolegą z jednej ławki", z którym dzielił zainteresowania artystyczne. Rysował, wykonywał też małe rzeźby i figury szachowe z kredy szkolnej. W opinii o uczniu dołączonej do podania o przyjęcie na studia napisano: Uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Stołeczny Uniwersytet Powszechny w zakresie historii sztuki oraz uczęszczał do ogniska plastycznego [na Nowolipkach - inf. S. Gajusia]. Aktywny społecznie na terenie szkoły - pomoce w dekorowaniu klasy oraz szkoły [...].

W domu atmosferę sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań kulturalnych zawdzięczał przybranej matce (wówczas głównej księgowej Ministerstwa Kultury i Sztuki), która zabierała go na wernisaże i premiery teatralne, organizowała zwiedzanie zabytków, podsuwała lektury itp.

Dok.: świadectwa szkolne z lat 1966/67-1969/70, świadectwo dojrzałości, 26/05/1971, Arch. KJ; podanie o przyjęcie na studia, 27/05/1971, Arch. ASP; inf. K. Jung, S. Gajusia

lato 1969

Wraz z rodzicami* i Sławomirem Gajusiem odbył wycieczkę trabantem na trasie: Czechosłowacja - Budapeszt - Balaton - Belgrad - Plitwickie Jeziora - Mostar - Split i inne miejscowości nadmorskie. W jednej z nich dłużej biwakowali. Krzyś świetnie pływał, nurkował, zbierał okazy zwierząt" - wspomina S. Gajuś.

*od tego miejsca określenie "rodzice" dotyczy Katarzyny i Zygmunta Jungów

lato 1971

Wspólne wakacje ze Sławomirem Gajusiem we wsi Odoje na Lubelszczyźnie. Rzeźbili tam postacie z drewna.

Inf. S. Gajusia

1971-1976

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz (od roku akad. 1972/73 pn. Projektowania Plastycznego) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczył się m. in.: podstaw projektowania u Andrzeja J. Wróblewskiego (I rok), Kazimierza Zielińskiego (II rok), Witolda Surowieckiego (semestr zimowy III roku), wystawiennictwa u Kazimierza Nity (semestr letni III roku) i Henryka Wiśniewskiego (IV-V rok), rysunku u Zofii Kowalskiej (I rok), rysunku i malarstwa u Bohdana T. Urbanowicza (II-V rok), rzeźby u Emila Cieślara i Witolda Surowieckiego (po jednym semestrze II roku), projektowania architektonicznego u Zbigniewa Ihnatowicza (II-III rok), projektowania graficznego u Tadeusza Ostrzeszewicza (I rok) i Wandy Sobczyńskiej (IV-V rok), historii sztuki u Ksawerego Piwockiego (I rok), Marii Kossakowskiej (II rok) i Macieja Gutowskiego (III-IV rok) oraz geometrii (I rok), matematyki (I-II rok i seminarium na V roku), historii kultury materialnej (IV-V rok), języka niemieckiego (I-III rok) i przedmiotów zawodowych.

Dok.: teczka K. Junga w Archiwum akt studenckich ASP w Warszawie

Patrz też 9/06/1976

Na tym samym roku i w tej samej pracowni studiowała Krasimira Cwetkowa Dimczewska, Bułgarka, ur. 17/10/1952 w Sofii. Przed podjęciem studiów w Polsce ukończyła I rok sofijskiego Wyższego Instytutu Sztuk Plastycznych im. Nikołaja Pawłowicza na Wydziale Sztuki Stosowanej. Była stypendystką rządu bułgarskiego.

Stała się przyjaciółką i muzą Krzysztofa Junga w okresie studiów, kiedy łączyły ich wspólne zainteresowania artystyczne i spędzany razem czas. Nierozłączna trójka: Krzyś, Krasi i Kristina [studentka z Bułgarii, koleżanka Krasimiry] - to stały widok, jaki zapamiętałam z tych lat - wspomina Barbara Turkiewicz-Gutt. Bliski związek Krzysztofa z Krasimirą trwał do końca studiów.

Po studiach Krasimira wróciła do Bułgarii (inaczej jej rodzice musieliby zwrócić stypendium). Wyszła tam za mąż. Po jej wizycie w Polsce na przełomie 1978/79 i wspólnym performance "Kokonienie" w Galerii Repassage kontakty z Krzysztofem wygasły.

Dok.: teczka K. Dimczewskiej w Archiwum akt studenckich ASP w Warszawie

Patrz też 9/06/1976, 31/12/1978, 17/01/1979

07/1973

Zwiedził Drezno. 7/07 był na koncercie organowym, szkicował widzów.

Dok.: rysunki, Arch. KJ

1973

Rodzice kupili działkę i dom letni, zwane odtąd "Jungówką", w okolicach Góry Kalwarii. Będzie tam jeździł do końca życia.

Inf. K. Jung

16/06 - 21/07/1974

Podróż z Krasimirą Dimczewską pociągiem przez Czechosłowację, Węgry (22-25/06 zwiedzali Budapeszt) i Rumunię do Bułgarii (3/07 dotarli do Burgas). Krzysztof  (sam) wrócił do Polski przez Rumunię i ZSRR (19-21/07).

Dok.: wkładka paszportowa, Arch. KJ

30/11 - 6/12/1974

Pierwsza wystawa indywidualna, zorganizowana staraniem Koła ZMS przy PHZ "Universal" w gmachu przy Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie (miejsce pracy Wandy Jung). Pokazał 30 prac (malarstwo,  rysunki, fotografie i kserokopie).

Dok.: podziękowanie od organizatorów w formie katalogu ze spisem prac, 6/12/1974, mpis A-3, Arch. KJ

04/1975

W Zakopanem poznał Wojciecha Karpińskiego.

Dok.: Kronika WK

wiosna 1975

Pierwsze kontakty z Galerią Repassage przy Krakowskim Przedmieściu 24, prowadzoną wówczas przez Elżbietę i Emila Cieślarów (Emil uczył go rzeźby na ASP).

Z czasów, gdy wpadałem do Repassage'u jako student, pamiętam dwie prace. Jedna Kaliny, ze szpitalem ["Obchód" 4-18/04/1975] i druga to były zdjęcia Grzesia, tych golasów na krzesłach - cała ściana... i to krzesło ["Krzesło - tableau" 3-14/06/1975].

Rozmowa "ludzi Repassage'u", 4/10/1990, mpis, Arch. Repassage

lato 1975

Pierwszy wyjazd do Szwecji. Stamtąd w połowie sierpnia udał się do Amsterdamu - z pielgrzymką do „Czarnego kwadratu na białym tle” Malewicza - inf. G. Kowalskiego. Pod koniec sierpnia był już na praktykach studenckich w Jeleniej Górze.

Dok.: podanie do Rektora ASP o zezwolenie na wyjazd, 11/01/1975, Arch. ASP; Kronika WK

02-05/1976

Semestr letni V roku studiów, przeznaczony na przygotowanie pracy dyplomowej, spędził w domu Marii Jolanty Podkowińskiej, studentki V roku konserwacji ASP, w Gołkowie koło Góry Kalwarii. Przebywał tam także jego kolega i model Sławomir Gajuś, Krasimira Dimczewska i jej koleżanka Kristina, przygotowujące swoje dyplomy oraz Anna Gancarczyk, znajoma gospodyni. Tworzyli rodzaj "komuny artystycznej".

W Gołkowie przeprowadził kilka działań przygotowawczych do "spektaklu teatru plastycznego" z udziałem Sławomira Gajusia. Były to pierwsze udokumentowane "nitkowania", które będą odtąd wyróżniać jego działania i environments.

9/06/1976

Obrona dyplomu wykonanego pod kierunkiem doc. Henryka Wiśniewskiego w Katedrze Projektowania Wystaw na Wydziale Projektowania Plastycznego ASP w Warszawie. Dyplom, oceniony na 5 z wyróżnieniem, składał się z następujących części:

1. Instalacja przestrzenno-dźwiękowa pt. "Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni".

2. 2-częściowy aneks z malarstwa: "spektakl teatru plastycznego" w wykonaniu Sławomira Gajusia i obraz olejny "Narcyz". Promotorem aneksu był Bohdan T. Urbanowicz, nieobecny podczas obrony (zastępował go Emil Cieślar).

3. Praca pisemna pt. "Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni", ilustrowana.

Jednocześnie dyplom z wyróżnieniem uzyskała Krasimira Dimczewska za pracę "Ogród dydaktyczny dla dzieci niewidomych", wykonaną pod kierunkiem tego samego promotora.

Bibl.: Dyplomanci - rok akademicki 1975/1976, "Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie" 5: 1975-1976, Warszawa 1982, s. 252

06/1976

Zadebiutował w Galerii Repassage w Warszawie pokazem pt. "Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni". Była to projekcja slajdów wykonanych podczas prób do dyplomowego "spektaklu teatru plastycznego".

15/06/1976 - 02 [?]/1977

Drugi wyjazd do Sztokholmu. Podejmował tam różne prace, m. in. kelnera w kawiarni. Poznał Andersa Grandella, który odtąd kilkakrotnie zapraszał go do Szwecji i rewizytował w Polsce (od 1978 ze swym przyjacielem, Kettilem Skarsgardem).

zima - wiosna 1977

Po powrocie ze Szwecji zamieszkał w kawalerce przy ul. Bagno.

Za pośrednictwem Teresy Kędzierskiej (rówieśnicy, córki bliskich znajomych rodziców) poznał Mary Olejniczak, anglistkę. Wspomina ona: Teresa miała bilety na jeden z pierwszych seansów "Człowieka z marmuru" Wajdy [premiera 25/02/1977 - przyp. red.]. Takiej okazji się wtedy nie przepuszczało - mówiono, że cenzura wkrótce zdejmie film. Ponieważ Teresa nie mogła iść z jakiegoś powodu, poszłam ja - i tak poznałam Krzysia.

Dok.: Kronika WK; inf. M. Olejniczak

Mary Olejniczak poznała go z Dorotą Krawczyk, germanistką. Odwiedziły go w mieszkaniu przy ul. Bagno. Do tej pory pamiętam silne wrażenie, jakie na mnie zrobił. Był potwornie chudy, śniadożółty, z tą niesamowitą czupryną... taki Tatar. W cytrynowej koszulce z antyalkoholowym hasłem po szwedzku. Bardzo głośno się śmiał, głośno mówił, chodził. Zrobił nam herbatę. Sam jadł na gazecie prosto z patelni - uważał, że szkoda myć naczyń. Miał mysz Agatę, która wyglądała jak maleńka krowa holenderska, taka biało-czarna z wielkimi różowymi uszami. Wypuszczał ją na stół, biegała między filiżankami. Tak więc przyjął nas, opowiadał nam co robi - jak się po Szwecji na nowo tu asymiluje. To było ciężkie dla niego.

Inf. D. Krawczyk-Janisch

Podejmował dorywcze prace, m. in. sprzątał Galerię Repassage.

Pamiętasz [zwraca się do Elżbiety Cieślar, kierującej Repassage'em do końca 1977] jak mi proponowałaś współpracę, a ja powiedziałem, że zostanę sprzątaczką. I tak przez rok pracowaliśmy. Grześ nabijał się bez przerwy, że jestem na etacie sprzątaczki. Tak było.

Rozmowa "ludzi Repassage'u", 4/10/1990, mpis, Arch. Repassage

12-30/09/1977

Działanie i environment pt. "Publiczne motanie przestrzeni", Galeria Repassage.

22-25/09/1977

Wycieczka do Drezna z Mary Olejniczak i Wojciechem Karpińskim.

Dok.: Kronika WK; inf. i slajdy M. Olejniczak

3/12/1977

Uczestniczył (jako jeden z zakapturzonych obserwatorów w kitlach) w performance Grzegorza Kowalskiego pt. "Kompilacja. Zdarzenie na kanwie "Lekcji anatomii" Rembrandta i fragmentów "Dziennika" Witolda Gombrowicza", Galeria Repassage.

1977

Wziął udział w akcji-ankiecie Wiktora Gutta "Ja - Hitler".


przełom 1977/78

Wziął udział w akcji-ankiecie Grzegorza Kowalskiego "Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę przed obiektywem?".

Patrz 3-24/05/1978

13/02 - 21/03/1978

Uczestniczył w akcji zbiorowej projektu Grzegorza Kowalskiego pt. "Trawa. Zdarzenie z okazji Wielkiego Tygodnia".

2-12/03/1978

Seria trzech prac w Galerii Repassage:

"Krzesło (Krasimirze Dimczewskiej)", environment z tekstem (2-12/03/1978);

"Przemiana (Wojtkowi Karpińskiemu)", performance inspirowany opowiadaniem Franza Kafki (10/03/1978);

"Miłość (Czesławowi Furmankiewiczowi)", performance (12/03/1978).

16-17/03/1978

Wprowadził się do własnego mieszkania i zarazem pracowni przy ul. Rozłogi na dalekiej Woli.

Zaproponował wspólne zamieszkanie Mary Olejniczak, która miała z nim dzielić koszty. Wyprowadziła się jesienią 1978.

Inf. M. Olejniczak; Kronika WK

3-24/05/1978

Udział w wystawie "Ludzie/Zwierzęta", tableau, "Atrybuty i resztki", kolekcja, podsumowującej akcję Grzegorza Kowalskiego "Czy mógłbyś i czy chciałbyś wcielić się w zwierzę przed obiektywem?".

por. przełom 1977/78

15/05 - 19/08/1978

Podróż samochodem z rodzicami i Andersem Grandellem do Grecji, Turcji, Bułgarii. Trasa wiodła przez Kraków (15-16/05), Budapeszt (16-18/05), Belgrad (18-20/05), Skopje (20-21/05).

W Grecji drogą pod Olimpem (21/05) dojechali do Aten (22-25/05). Z Aten wyjechali na jednodniową wycieczkę po Attyce (25/05), a następnie w dalszą podróż po Grecji na trasie: Korynt - Mykeny - Argos - Tiryns - Nauplion (26/05) - Epidauros (28/05) - Nauplion (29/05) - Megalopolis - Kalamata (30/05) - Mistra - Sparta (31/05) - Methone - Pylos - Olimpia - Patra - Dafne - Zatoka Koryncka (1/06) - Teby - Delfy - Itea (2/06) - Meteora - Thessaloniki (3-5/06).

Z Grecji pojechali do Istambułu (6-9/06), gdzie 8/06 odłączył od nich Anders Grandell (wrócił do Szwecji). Następnego dnia pojechali do Bułgarii: Burgas - Sofia. Rodzice (prawdopodobnie) zostali nad morzem, Krzysztof pojechał do Sofii (9-19/06), zapewne do Krasimiry Dimczewskiej. Po przyjeździe rodziców do Sofii i krótkim tam pobycie (17-19/06), razem przez Rumunię dotarli do Budapesztu (19-22/06).

Z Budapesztu Krzysztof wyruszył sam (pociągiem) w podróż do Austrii i Niemiec. Zwiedził Wiedeń (22-30/06, 26/06 był w Operze), Salzburg (30/06), Monachium (30/06-3/07), Berlin (3-6/07).

Z Berlina wyjechał do Kopenhagi, wrócił przez Rostock do Sassnitz, gdzie wsiadł na prom do Trelleborga (wszystko to 7/07). Stamtąd dotarł do Sztokholmu (9/07), gdzie był gościem Andersa Grandella (był to jego trzeci pobyt w Szwecji).

Wrócił do Gdańska 19/08/1978.

Dok.: Kalendarz 1978; Kronika WK; inf. i fot. K. Jung

lato 1978

Przez Dorotę Krawczyk poznał Ewę Stanek, romanistkę i germanistkę, również tłumaczkę z angielskiego.

Inf. E. Stanek

pocz. 09/1978

Dorota Krawczyk zamieszkała na Rozłogach.

Inf. D. Krawczyk-Janisch, M. Olejniczak; Kronika WK

1-20/09/1978

Udział w wystawie: VII Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa 1978, arkusz 6 [kat. bez spisu prac]. W Domu Artysty Plastyka pokazał performance z nitkowaniem. Nie był zadowolony z tej pracy, ani z atmosfery wielkiej wystawy zbiorowej (inf. D. Krawczyk-Janisch).

10/1978 - 12/1979

Objął prowadzenie Galerii Repassage. W jego okresie nosiła ona nazwę Repassage 2. W sprawach organizacyjnych pomagała mu Grażyna Schmidt (z rekomendacji Elżbiety Cieślar).

Bibl.: Repassage 1993, s. 45-46 [kalendarium], 109-111 [tekst K. Junga, Repassage 2]

10-12/1978

Galeria była nieczynna z powodu remontu.

Bibl.: Repassage 1993, s. 45

6/10/1978

Akcja uliczna: Działanie na bramie Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach Studenckiej Jesieni Kulturalnej).

24-28/10/1978

Udział Galerii Repassage w wystawie polskich galerii niekomercyjnych "Profile sztuki", Galeria Maximal Art, Poznań.

Galerię reprezentowali: Krzysztof Jung, Grażyna Schmidt i Czesław Furmankiewicz.

Dok.: slajdy PDDiU [wystawa Repassage]

11/12/1978 - 3/01/1979

Environment "Dwa czerwone czyli poemat przestrzenny o systemie", Galeria Repassage 2.

31/12/1978

Na Sylwestra 1978 (była to pamiętna "zima stulecia" przyjechali do Polski: Anders Grandell ze Szwecji (był od 29/12 do 10/01) i Krasimira Dimczewska z Bułgarii (wyjechała 19/01).

Inf.: D. Krawczyk-Janisch, M. Olejniczak

17/01/1979

Performance "Kokonienie (Grzegorzowi Kowalskiemu)", z udziałem Krasimiry Dimczewskiej, Galeria Repassage 2.

19/02 - 10/03/1979

Był współautorem (z Grzegorzem Kowalskim) wystawy zbiorowej pt. "Dokumentacja wybranych działań 1977-79˙r.", Galeria Repassage 2.  Eksponowana była m. in. dokumentacja prac: "Krzesło", "Przemiana""Miłość".

Por. 2-12/03/1978

Bibl.: Repassage 1993, s. 45

wiosna 1979

Pozował Barbarze Falender do rzeźby "Narcyz".

Bibl.: Barbara Falender... 1997, s. 34, il.


5/05/1979

Akcja uliczna: "Całopalenie IV. Epitafium uliczne pamięci Jana Palacha", Krakowskie Przedmieście, Warszawa.

05/1979

Wziął udział w pracy Daniela Wnuka "Ściana skupienia" i w wystawie dokumentacji działań zaproszonych uczestników, Galeria Repassage 2, 22/09 - 11/10/1979.

8/06/1979

Został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Malarstwa.

Dok.: pismo Zarządu Głównego ZPAP, 27/06/1979, Arch. KJ

1-17/10/1979

Udział w wystawie zbiorowej: "Erotyka", Dom Artysty Plastyka, Warszawa X 1979 (kat.)

Prace: "Miłość", dokumentacja fot.

por. 2-12/031978

9/10/1979

Jako odpowiedź na pytanie Grzegorza Kowalskiego "Czy mógłbyś i/lub czy chciałbyś potraktować mnie jako przedmiot?" przedstawił w jego pracowni serię działań pt. "Uprzedmiotowienie".

17/10/1979

"Odpowiedzialność", działanie na bramie Uniwersytetu Warszawskiego.

koniec 1979

W związku z planowanym wyjazdem za granicę zrezygnował z prowadzenia Galerii Repassage 2 na rzecz Romana Woźniaka. Ten zmienił jej nazwę na Re'Repassage.

Bibl.: Repassage 1993, passim

10/01 - 03/1980

Wyjazd pociągiem do Gdańska i dalej do Sztokholmu (czwarty pobyt w tym mieście).

Dok.: Kalendarz 1980; zaproszenie Andersa Grandella na okres: 20/01 - 20/04/1980, 3/12/1979, Arch. KJ

03/1980

Poznał Wojciecha Piotrowskiego, dentystę.

Inf. W. Piotrowski

20-30/05/1980

"Stwarzanie poprzez innych i horyzont wolności", performance (20/05), wystawa, tzw. "still life" (21-30/05), Galeria Re'Repassage.

wiosna 1980

Wraz z Mary Olejniczak pozował do rzeźby Barbary Falender "Drzewo życia".

Bibl.: Barbara Falender... 1997, s. 36, il.

lato 1980

Wraz z Wojciechem Piotrowskim był modelem niedokończonej pracy Grzegorza Kowalskiego "W lustrze".

Bibl.: Grzegorz Kowalski. Prace Dawne i Nowe, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz, 2002

od 7/08/1980

Udział w wystawie zbiorowej: II Okręgowa Wystawa Rysunku, Dom Artysty Plastyka, Warszawa 1980 (kat.)

19/08/1980

Ślub Doroty Krawczyk z Volkerem Janischem. W marcu 1981 zamieszkali w Berlinie Zach.

Inf. D. Krawczyk-Janisch; Kronika WK

09/1980

Mary Olejniczak wyjechała z Polski i poślubiła Kettila Skarsgarda.

Inf. M. Olejniczak

10-30/10/1980

Udział w wystawie zorganizowanej przez Grzegorza Kowalskiego pt. "Niewydrukowany katalog. Pokaz dokumentacji z lat 1974-80", Galeria Re'Repassage.

Praca: dokumentacja fot. ze "Stwarzania poprzez innych..." - por.  20-30/05/1980.

Bibl.: Repassage 1993, s. 4

20/11/1980

Udział (z Wojciechem Piotrowskim) w części 2 tryptyku działań Grzegorza Kowalskiego pt. "Trzy wątki z życia, każdy z osią symetrii", w ramach I Biennale Sztuki, BWA, Poznań.

25/11/1980

"Performance wspólny" (z Dorotą Krawczyk-Janisch i Wojciechem Piotrowskim) na Ogólnopolskich Konfrontacjach "Sztuka Młodych - Łódź 80", Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź.

por. 22/12/1980


22/12/1980

Performance "Rozmowa" (z Dorotą Krawczyk-Janisch i Wojciechem Piotrowskim), Galeria Re'Repassage.

Zmieniona wersja działania prezentowanego w Łodzi - por. 24-26/11/1980

20/05/1981

Działanie i environment  "Omieszkawanie (Romanowi Woźniakowi)", Galeria Re'Repassage.

30/05- 26/08/1981

Wyjazd do Szwecji (piąty), Danii i Niemiec. Wyjechał z Wojciechem Piotrowskim. Przebywali w Sztokholmie do 11/07. W drodze powrotnej spotkali się z Dorotą i Volkerem Janischami w Malmö (12-13/07). Samochodem przez Skanię (14-15/07) wjechali do Danii, gdzie zwiedzili Helsingor i Kopenhagę (16-17/07) i przez Lubekę dotarli do Berlina (18/07).

Krzyś miał przy sobie znaczną część biblioteki książek emigracyjnych zebranych u Norberta Żaby. Wojtek wrócił wcześniej, a Krzyś z Dorotą pod koniec sierpnia wioząc bibliotekę i węże. W liście Krzyś: "Kupuję sobie 3 węże! Andrzej [Ferber, muzyk, znajomy z Warszawy osiadły w Szwecji] w Malmö wstawił moje prace do jakiejś galerii i mam dostać 1200 Kr. Nie myśl, że na złość Tobie, po prostu z uwielbienia węży jak też i Ciebie, ale to zupełnie inna historia!"

Kronika WK

4/09/1981

Wojciech Karpiński wyjechał na stypendium do USA, gdzie zastał go stan wojenny. Osiadł za granicą na stałe (od 1982 w Paryżu).

por. 3-26/10/1989

26/10/1981

Działanie  "Martwa natura (Tadeuszowi Tchórzewskiemu)", Galeria Re'Repassage.

6/12/1981

Performance  "Przemiana" został powtórzony w ramach cyklu pt. "Żywy katalog galerii" dla uczestników strajku studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim, Galeria Re'Repassage.

Bibl.: Galeria Repassage, "Gazeta Strajkowa Warszawskich Uczelni" 1981 nr 25 (9/12) s.2

por. 2-12//03/1978, 1/12/1987

13/12/1981

Wprowadzenie stanu wojennego. Nazajutrz był na Uniwersytecie, zastał Repassage zamknięty.

Inf.: Kalendarz 1981

20/02/1982

Performance "Caprichos XIII - Gdy rozum śpi, budzą się potwory" [vel demony], pracownia Barbary i Wiktora Guttów na Saskiej Kępie.

Na wprowadzenie stanu wojennego zareagowałem jednym z pierwszych działań poza oficjalnymi galeriami. W prywatnej pracowni Basi i Wiktora Guttów, w lutym 1982 roku, publicznie, z zawiązanymi oczyma próbowałem odtworzyć ołówkiem na kartonie rycinę Goyi "Gdy rozum śpi, budzą się potwory" pod nazwą "Caprichos XIII". Był to pierwszy pokaz poza Repassage'em nie z mojego wyboru, ale dlatego, że władze stanu wojennego zamknęły galerię.

K. Jung, Repassage 2 [w kat.:] Repassage 1993, s. 111

19/03/1982

Powtórzenie performance "Caprichos XIII - Gdy rozum śpi, budzą się potwory" w pracowni Doroty i Daniela Wnuków, tzw. "Pracowni Wnuka" na Mokotowie.

Dok.: sl.PDDiU

wiosna 1982

Krzysia J. zwinięto na ulicy. Zomowcom nie podobał się kolczyk w jego uchu. (1982).

G. Kowalski, Walizki [w kat.:] Grzegorz Kowalski. Tableaux i kolekcje, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 04-05/1992, s. 13

11/12/1982

Performance "Pouczcie mnie, a będę milczał i w czym zbłądziłem pokażcie (H. 6,24)", pracownia Barbary i Wiktora Guttów, Warszawa.

12/1982

Zorganizował w domu na Rozłogach pierwszą "wigilię przyjaciół", głównie z kręgu Repassage'u. Uczestnictwo w wigiliach stało się ich dorocznym obyczajem.

Dok.: wizytówka z datą M. Pałyski

06/1983

Podczas powrotu z mszy odprawianej przez Jana Pawła II na Stadionie X-lecia został zatrzymany przez milicję na Powiślu. Wypuszczono go z aresztu, gdy ciotka Mary Olejniczak zapłaciła grzywnę orzeczoną przez kolegium (później zwróconą przez ojca).

Inf. G. Kowalskiego, M. Olejniczak

11/09 - 16/11/1983

Pobyt u Wojciecha Karpińskiego w Paryżu. Była to pierwsza z częstych odtąd wizyt w Paryżu. Poznał Konstantego Jeleńskiego i Józefa Czapskiego oraz inne osoby z kręgu "Zeszytów Literackich" i paryskiej "Kultury". Za namową Wojciecha Karpińskiego zajął się bliżej rysunkiem, a po powrocie do Polski - malarstwem.

11.9.83 przyjazd na Gare du Nord o 14.42. [...] 1.11 przylot Doroty do Paryża (przyleciała też wtedy do Paryża Mary [ze Sztokholmu]). 16.11 wyjazd Krzysia z Paryża (do Berlina, pociągiem). 2.12 wyjazd Krzysia z Berlina do Warszawy.

Kronika WK


27/10/1984

Wspólnie z Wojciechem Piotrowskim pozował Barbarze Falender do pierwszej wersji rzeźby "Ganimedes".

Dok.: Kalendarz 1984

Bibl.: Barbara Falender... 1997, s. 42

14/12/1984  - 25/04/1985

Wyjazd do Berlina Zach. (14/12), następnie do Paryża (18/12), skąd razem z Wojciechem Karpińskim pojechali do Włoch (29/12). W Paryżu spotykał się z Konstantym Jeleńskim, Józefem Czapskim, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

18.12.84 przyjazd Krzysia. 29.12.84 wyjazd nasz do Rzymu. Sylwester u Miriam z Ronem, Paolo Milano, Dariną Silone etc. 6.1.85 Rzym pod śniegiem. 11.1. 85 wyjazd nasz do Florencji, nocleg w hotelu koło synagogi, mróz (-23o), 14. 1 do Wenecji, 16. I wyjazd do Paryża pociągiem. 23. 1 u nas na kolacji Kot, potem rozmowa z Krzysiem. [...] 6.3. u nas Kot i Gustaw [...]. 18.3 jubileuszowy wieczór Czapskiego u Pallotynów (byłem z Krzysiem). 21 3 otwarcie Nouvelle Biennale de Paris, gdzie sala poświęcona Czapskiemu (z Krzysiem, robił zdjęcia). [...] 25.4 wyjazd Krzysia [...]

Kronika WK

Otrzymał zamówienie na serię autoportretów przeznaczonych na planowaną aukcję na rzecz Fundacji Wzajemnej Pomocy Intelektualnej Konstantego Jeleńskiego. Do końca roku powstało 8 autoportretów malowanych różową akwarelą na kartonach. Cztery z nich, wysłane 9/01/1986 do Paryża, przeznaczone były na aukcję (która się nie odbyła) - te są własnością Wojciecha Karpińskiego. Cztery pozostałe zachowały się w zbiorach artysty w Warszawie.

5/04 - 5/05/1986

Pobyt w Berlinie u Doroty i Volkera Janischów.

Dok.: Kalendarz 1986

3/10 - 15/11/1986

Trzeci pobyt w Paryżu.

Dok.: Kronika WK

15/11/1986

Podczas odprawy na lotnisku w Warszawie celnicy zarekwirowali bezdebitowe czasopisma, które przywiózł z Paryża: "Puls" 1986 nr 28 , "Aneks" 1986 nr 41-42, "Zeszyty Literackie" nr 6, 8, 15, 16. Przepuszczono natomiast 3 egz. tomu wierszy Adama Zagajewskiego "Jechać do Lwowa", wyd. Aneks, Londyn 1985.

Dok.: Decyzja o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym, 28/11/1986, Arch. KJ

19/02 - 14/03/1987

Wyjazd do Berlina Zach. z Grzegorzem Kowalskim (który wyjechał 27/02).

26/02 przyleciał z Paryża Wojciech Karpiński (był do 6/03).

Dok.: Kalendarz 1987; Kronika WK

15-30/06/1987

Pobyt w Sztokholmie (szósty). Podróżował promem z Gdańska. Zatrzymał się, jak zwykle, u Andersa Grandella.

Dok.: Kalendarz 1987

1/12/1987

Performance "Przemiana" został dwukrotnie powtórzony dla studentów pracowni Grzegorza Kowalskiego i zaproszonych gości, Galeria Dziekanka, Warszawa.

Bibl.: Kowalski 1997, s. 68

por. 2-12/03/1978, 6/12/1981

21/04 - 3/07/1988

Czwarty pobyt w Paryżu.

21.4 – 3.7.88, samolotem, 10.5-21.5 pobyt Darka [Chudzika]. 30.4 byli u nas Paczowscy. 14.5. włamanie, skradziono paszport Krzysia i jego aparat. 4.6 był u nas Miłosz z Carol i Zagajewscy, tego dnia przyjechał Michał Kopecki i zanocował. 5.6 byli Wajdowie. 21.6 byliśmy z Krzysiem na przyjęciu les Amis de Kultura u Kombatantów. 2.7 byli u nas Herbertowie.

Kronika WK

By móc wrócić do Polski otrzymał paszport konsularny.

Dok.: pisma zw. z kradzieżą paszportu i biletu lotniczego, paszport konsularny wyd.1/06/1986, Arch. KJ

Zaczął wykonywać portrety pisarzy i projekty okładek dla kwartalnika i wydawnictwa "Zeszyty Literackie". Współpraca ta trwała do śmierci artysty. 

14/09 - 21/10/1988

Podróż z rodzicami ich samochodem do Hiszpanii.

15-21/09 podróżowali przez NRD (Drezno), RFN (Bayreuth, Norymberga) i Francję (Strasbourg, Colmar, Besançon, Bourg, Lyon, Vienne, Avignon, Arles, Narbonne).

21/09 - 6/10 przebywali w Hiszpanii, gdzie zwiedzili Barcelonę, Taragonę, Walencję, Alicante, Grenadę, Malagę, Sewillę, Kordobę, Toledo, Madryt i okolice, Burgos, San Sebastian.

7-20/10 wracali przez Francję (Bordeaux, Tours, zamki nad Loarą, Reims), z przerwą w Paryżu - patrz niżej, następnie przez Belgię (Brugia, Gandawa, Antwerpia) i Niemcy.

Dok.: zaproszenie, 15/02/1988, paszport, notatki, Arch. KJ; Inf. W. Karpińskiego

9-17/10/1988

Pobyt w Paryżu (piąty) w drodze powrotnej z Hiszpanii.

Dok.: paszport, Arch. KJ; Kronika WK

10.10. 88 byli u nas Lutosławscy. 11.10 byli rodzice Krzysia. 12.10 byliśmy w Salle Pleyel na koncercie Lutosławskiego [...]

Kronika WK

przełom 1988/89

Dwutygodniowy pobyt w Berlinie u Janischów.

Dok.: Kronika WK

4/05/1989

Performance "Ślad (dedykowane Konstantemu Jeleńskiemu)", Galeria Dziekanka, Warszawa.

Dzięki uporowi kierownika Galerii „Dziekanka” Andrzeja Rosołka, aby działanie poświęcone pamięci Kota odbyło się dokładnie w dzień-rocznicę jego odejścia, pokazałem wszystkie aspekty mojej pracy w jednym ciągu. [ma tu na myśli jednoczesną prezentację w Warszawie jego performance'u, wystawy rysunku (Galeria Pokaz 10-19/05) i malarstwa (Galeria Dziekanka 17-22/05)].

List do W. Karpińskiego, 30/05 - 2/06/1989, rkps

10-19/05/1989

Wystawa rysunku: Krzysztof Jung. "Drzewa w Środku Świata", Galeria Pokaz, Warszawa V 1989 (kat.).

W kat. wywiad z artystą, rozm. Wiesława Wierzchowska, tłum. ang. Ewa Stanek, 7 repr. rysunków.

Otwarcie w małej galerii bardzo udane. Rysunki wisiały w szybach częściowo w przestrzeni. Ściany galerii na czarno, obciągnięte płótnem. Dobra proporcja wnętrza. Tak więc rysunki dobrze dobrane (to zasługa Grzesia), prezentowały się wspaniale. Na wernisażu było ponad 50 osób - mnóstwo kwiatów, jako że teraz tanie. Momentami było bardzo ciasno. [...] Ta wystawa, choć wyglądała efektownie, mnie się najmniej podobała i pouczyła, że czas zmienić widzenie świata za pomocą ołówka na bardziej pogłębione. Rysunki były zbyt akademickie - studia z natury z dystansem do przeżycia, o które tak bardzo mi chodziło. No cóż, wystawy są też dla artystów, żeby mogli krytycznie popatrzeć na swój dorobek. Dobra lekcja i cieszę się, że udało mi się zamknąć znowu jakąś kartę. Niestety lub stety nie będę artystą, który ma styl - po prostu staram się być uczciwy, bez tego sztuka jest właściwie niemożliwa.

List do W. Karpińskiego, 30/05 - 2/06/1989, rkps

17-22/05/1989

Wystawa indywidualna: "Raj. Wystawa malarstwa dedykowana Kasi Markiewicz", Galeria Dziekanka, Warszawa (bez kat.).

Teraz malarstwo - tu kłopot z powieszeniem obrazów, galeria Dziekanka się niezbyt do tego nadaje. Dużo okien, trzy sale, filary, drzwi, kominek. Znowu Grześ b. pomógł, moje wiadomości o wystawiennictwie się przydały. Było sześć dużych płócien 130 x 100, mniejszych 65 x 81 też 6. I małych na deskach 4. Były też gwasze i pastele w osobnej salce, 8 sztuk. Te tzw. gwasze b. najlepsze. Tym razem gości wernisażowych było ok. 70, ale tłumu nie było, bo Dziekanka jest duża. Po wernisażu poszliśmy na bardziej prywatne spotkanie do kawalerki Wojtka w centrum, było ok. 30 osób. Ogólnie obrazy prezentowały się znacznie lepiej od rysunków. I choć teraz głowa mnie boli i kaszel męczy, a więc żadnego szczęścia nie doświadczam, to jednak szczęśliwy jestem. Dużo, bardzo dużo zobaczyłem i dowiedziałem się o sobie samym, bo poza wystawą w dużej przestrzeni trudno jest tak naprawdę ocenić, zobaczyć swoją pracę. Niektóre obrazy, o których nic dobrego nie sądziłem, zdobyły moją aprobatę, inne, które mnie zachwycały, zmalały trochę. Nauczyły mnie te wystawy b. dużo i dały impuls do pracy. Poza tym raczej się podobały. Na pytanie Grzesia, co sądzi o obrazach moich, Anda Rottenberg powiedziała: „Czapski byłby zadowolony”. Ja myślę, że nie! Przynajmniej nie w tym sensie, o który walczył - Bonnardowskim.

List do W. Karpińskiego, 30/05 - 1/06/1989, rkps

23/08 - 8/09/1989

Udział w wystawie zbiorowej: "Polak Niemiec Rosjanin", d. Zakłady Norblina - Oddział Muzeum Techniki, Warszawa VIII-IX 1989 (kat.)

Praca: Rosja 917-1951, 1979, rys. dłg. na 6 mapach szkolnych, 18 x 111

3-26/10/1989

Pierwszy od 1981 przyjazd Wojciecha Karpińskiego do Warszawy.

Dok.: Kronika WK

16/11 - 26/12/1989

Szósta podróż (samolotem) do Paryża. U Wojciecha Karpińskiego 18/11 poznał Stefana Kisielewskiego.

W drodze powrotnej zatrzymał się u Janischów w Berlinie (gościł wtedy u nich Grzegorz Kowalski, który wkrótce wyjechał). W Berlinie był świadkiem burzenia muru i euforii pierwszych dni zjednoczenia Niemiec. Wyjechał pociągiem do Warszawy 29/12.

Dok.: Kronika WK; paszport KJ; Inf. G. Kowalskiego

1989

Pozował Barbarze Falender do rzeźb z cyklu "Strefy". Oprócz niego pozowali: Dariusz Chudzik, Michał Kopecki, Dorota Krawczyk-Janisch, Hanna Słomkowska.

Bibl.: Barbara Falender... 1997, s. 47, il.

od 1/01/1991

Pracował w wymiarze 1/2 etatu jako nauczyciel w XIV Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, obecnie ul. Astronautów 11.

Zaczynał jako nauczyciel rysunku, potem kolejno powierzano mu funkcje: opiekuna klasy, koordynatora bloku zajęć wychowania estetycznego (rok szkolny 1991/92), nauczyciela historii sztuki, rysunku i muzyki (od roku szkolnego 1992/93).

Od 1992 był członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO), Koło nr 77 przy Społecznym LO nr 14.

Jednocześnie w okresie 1/10 - 23/12/1991 i 6-24/01/1992 był zatrudniony jako nauczyciel plastyki w VII Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, ul. Ludwiki 1.

Dok.: umowy o pracę, Arch. KJ

Pracy pedagogicznej oddawał się z pasją i zaangażowaniem przekraczającym nominalne obowiązki. Zapraszał grupy swych uczniów do domu i na Jungówkę, organizował wyjazdy, wspólne zwiedzanie wystaw i zabytków, w ramach swych lekcji animował zbiorowe działania artystyczne. Niekonwencjonalne metody i entuzjazm, z jakim wprowadzał uczniów w problemy dawnej i współczesnej sztuki, zaskarbiły mu ich wdzięczną pamięć.

1-8/07/1991

Wyjazd do Berlina.

Dok.: Kalendarz 1991

28/07 - 22/08/1991

Drugi przyjazd Wojciecha Karpińskiego do Polski - przez Berlin (gdzie dołączył do niego Volker Janisch).

3.8 wycieczka z Darkiem i Krzysiem, a także z Dorotą i Volkerem: Czerwińsk, Płock (Muzeum Secesji), Włocławek, Toruń, w drodze powrotnej zachód słońca nad jeziorem, namalowany potem u mnie w Paryżu. 9.8 wyjazd o 8.00 Kazimierz, Sandomierz, Opatów, Radom. 10.8. nad Wisłą na plaży, przejazd po Warszawie. 16.8 o 8.00 wyjazd do Rybienka, Popowa, Treblinki. [...] 

Kronika WK

Wycieczka do Rybienka, miejsca, gdzie spędzał w dzieciństwie wakacje Konstanty Jeleński, zaowocowała serią obrazów i rysunków przedstawiających Bug pod Rybienkiem.

por. 26/06-10/07/1992


22-28/08/1991

Pobyt w Berlinie z Wojciechem Karpińskim (w jego drodze powrotnej z Polski - patrz wyżej).

Dok.: Kronika WK

30/08-23/09/1991

Wyjazd przez Amsterdam (30-31/08) i siódmy (ostatni) pobyt w Paryżu u Wojciecha Karpińskiego (1-22/09). Powrót przez Berlin.

Dok.: Kalendarz 1991; Kronika WK

2-6/10/1991

Wyjechał z Wojciechem Karpińskim (w czasie jego trzeciego pobytu w Polsce) i Barbarą Toruńczyk na wystawy Rembrandta i Fettinga w Berlinie.

Dok.: Kronika WK

2/06/1992

W czasie czwartego pobytu w Polsce Wojciecha Karpińskiego wspólnie obejrzeli wystawę Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dok.: Kronika WK

Bibl.: K. Jung, Ostatnie spotkania, "Zeszyty Literackie" 1994 nr 45 s. 70-71

26/06 - 10/07/1992

Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku: "Krajobraz ze świętym Sebastianem" (dedykowana Wojciechowi Karpińskiemu), Galeria Dziekanka, Warszawa 26 VI - 10 VII 1992 (kat. bez spisu prac).

por. 28/07-22/08/1992

8-29/09/1992

Przyjazd Wojciecha Karpińskiego do Polski.

8. 9. 92. Krzyś i Darek czekali, na nowym lotnisku. 11.9. w Muzeum Narodowym w Warszawie na wyst. Czapskiego z Krzysiem. 12.9 wycieczka z Krzysiem i Darkiem - Łowicz, Nieborów, Arkadia, Łódź, Tum pod Łęczycą. [...].

Kronika WK

6-25/05/1993

Przyjazd Wojciecha Karpińskiego.

6.5.93, Krzyś na lotnisku. 8.5 imieniny Mamy, rozmowa, także jego, z Lutosławskim. [...] 23.5 koncert Lutosławskiego IV Symfonia z Krzysiem i Basią [Toruńczyk]. 25.5 w Belsku u Wojtka Piotrowskiego. [...] 

Kronika WK

28/06 - 1/08/1993

Na retrospektywnej wystawie Repassage'u w Galerii Zachęta w Warszawie zaaranżował salę poświęconą okresowi Repassage 2.

Była to autorska instalacja z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej prac własnych i działanie podczas trwania wystawy (wypełnianie przestrzeni nitkowaniem). Na zewnątrz instalacji ekspozycja wybranych obiektów i dokumentacji.


W Aneksie pt. "Szafy, szuflady, trumna", którego autorem był Grzegorz Kowalski, była eksponowana dok. fot. akcji ulicznej "Całopalenie... Epitafium uliczne pamięci Jana Palacha" - por. 5/05/1979.

Bibl.: Repassage 1993

28/07 - 20/08/1995

Przyjazd Wojciecha Karpińskiego do Warszawy, następnie ponowne spotkanie w Berlinie, skąd odbyli wspólną z Janischami wycieczkę do Saksonii.

Przylot 28.7.95. Krzyś na lotnisku. Do Krystyny Zachwatowicz w sprawie wystawy Czapskiego, z Krzysiem. [...] 4.8. Do Berlina. Była tam Justyna Kulesza, uczennica Krzysia, i Volker. Dorota z dziećmi w Polsce. Przyjechała z Krzysiem i dziećmi 12.8. [...] 19-20.8 wyprawa z Krzysiem, Dorotą i Volkerem: Drezno, Weimar, Erfurt, Naumburg.

Kronika WK

18/11 - 3/12/1995

Wystawa indywidualna: Krzysztof Jung. Malarstwo, rysunek. Wystawa dedykowana uczniom XIV Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, Galeria Domu Kultury, Włochy [Warszawa] 18 XI - 3 XII 1995 (zaproszenie).

Dok.: rejestracja wernisażu, video VHS, wł. szkoły

06/1997 - 06/1998

Udział w międzynarodowej wystawie objazdowej: "Cartographers. Geo-gnostic projection for the 21st century", org. Sekcja Chorwacka AICA, kurator Želimir Košcević (kat.). Wystawa była eksponowana w Zagrzebiu (8/06-27/07/1997, CSW w Warszawie (16/01-22/02/1998), Budapeszcie (04-05/1998), Mariborze (12/05-20/06/1998).

Praca: Rosja 917-1951, 1979, rys. dłg. na mapie (kat. 58, il. s. 87)

2-21/08/1997

Wyjazd do Berlina, skąd wspólnie z Wojciechem Karpińskim  przedsięwzięli dalszą podróż.

7.8.97 wylot z Paryża do Berlina, wyjazd z Berlina z Krzysiem i Pawłem w objazd po "Europie Środka", o 16.00 byliśmy w Galerii Drezdeńskiej. Nocowaliśmy pod Pragą. 8.8 Praga, Pałac Thunów, Hradczany, nocowaliśmy w Wiedniu. 9.8 Kunsthistorisches cały dzień (ja), kolacja koło Grabenu. 10.8 w Kunsthistorisches ja do 13.00, wyjazd w kierunku Salzburga. Traunsee, tam obiad w Jachtklubie, do Altaussee, tam nocleg: ja w hotelu, oni na kampingu. 11.8 do Grundlsee, St. Wolfgang do Salzburga, do Berchtesgaden, do Bad Wiessee, nocleg. 12.8. do Monachium, Haus der Kunst, Nowa Pinakoteka (i Stara w niej), Gliptoteka, Lenbach Haus, powrót do Bad Wiessee. 13.8 wyjazd do Berlina, zwiedzanie Bayreuth po drodze. 17.8 z Krzysiem do Charlottenburga, oglądaliśmy Nefretete i dół pałacu, do Watteau nie miał siły na piętro wejść z powodu duszności. 21.8 z Krzysiem samochodem do Warszawy. [...]

Kronika WK

Dok.: paszport KJ

19/06/1998

Uroczystość nadania XIV Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Warszawie imienia Józefa Czapskiego. Krzysztof Jung, który się do tego niemało przyczynił, na uroczystości prezentował sylwetkę Czapskiego. Zorganizował też w szkole małą wystawę poświęconą patronowi szkoły, na której wystawił dwa swoje portrety rysunkowe Czapskiego.

Dok.: film video VHS, Arch. szkoły

od 12/07/1998

Podróż samochodem do Berlina. Towarzyszył mu Grzegorz Kowalski. Wracali do Polski z Dorotą Krawczyk-Janisch.

Dok.: paszport, Arch. KJ

8-22/09/1998

W Berlinie spotkał się z Wojciechem Karpińskim. Razem wyjechali do Drezna i wrócili do Warszawy.

8.9.98 wylot do Berlina. Tego samego dnia przyjechał tam Krzyś samochodem z Warszawy [!]. 9.9 pierwszy raz w nowej Galerii. 11.9 w Galerii z Baśką Janisch i Krzysiem. 12.9 do Drezna z Krzysiem, który prowadził, Dorotą i Baśką. 13.9 w Galerii z Krzysiem i Baśką. 14.9 do Warszawy z Krzysiem samochodem. 19.9 Krzyś obwiózł mnie po Warszawie. [...]

Kronika WK

Dok.: paszport KJ

29/09/1998

Zygmunt Jung ciężko zachorował (zmarł 14/10/1998). Stres wywołany chorobą ojca prawdopodobnie przyczynił się do śmiertelnego kryzysu zdrowia Krzysztofa.

Dok.: Kronika WK

5/10/1998

Zmarł w Warszawie wskutek ataku astmy.

15/10 odbyło się nabożeństwo żałobne w kościele Wizytek i pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim (d. Wojskowy). Grób K/1/35

W prasie ukazało się kilkadziesiąt nekrologów od rodziny, przyjaciół oraz pedagogów, absolwentów i uczniów XIV Społecznego LO im. Józefa Czapskiego.Informacje biograficzne zostały podane na podstawie dokumentów z archiwum domowego Krzysztofa Junga, jego teczki w Archiwum akt studenckich ASP w Warszawie, Archiwum Repassage'u (w Muzeum ASP w Warszawie), zbiorów pracowni Dokumentacji Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i innych archiwów.

Nieocenioną pomocą były relacje, dokumenty i zdjęcia udostępnione przez rodzinę i przyjaciół artysty: Dariusza Chudzika, Sławomira Gajusia, Wiktora Gutta, Katarzynę Jung, Wojciecha Karpińskiego, Grzegorza Kowalskiego, Agnieszkę Kowarską, Dorotę Krawczyk-Janisch, Marię Olejniczak, Wojciecha Piotrowskiego, Grażynę Schmidt, Tomasza Sikorskiego, Barbarę Turkiewicz-Gutt, Romana Woźniaka.

Kalendarium zostało przytoczone za Albumem: Krzysztof Jung (1951-1998). Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa, 2001.

Oprac. Maryla Sitkowska

11/07/1951

Krzysztof Wojciech Jung was born in Warsaw.

Parents: Zygmunt (born 25/11/1925, died 14/10/1998) and Wanda Barbara née Jankowska (born 27/05/1924, died 3/12/1996).

Krzysztof Jung had an older brother who died of leukaemia when a child.

His parents worked as accountants; his father was an expert in high repute, active in the Association of Polish Accountants.

The family lived in Mickiewicza St, in Żoliborz district, in Warsaw.

ca 1960

His parents divorced. His father married Katarzyna Adamczyk and lived with her in Ochota district in Warsaw. Soon Wanda Jung (called Łyłka) and her son moved into this district and lived in the neighbourhood.

1958-1965

He went to the following schools:

1958/59-1959/1960 grade I-II: Primary School No 1 in Żoliborz, In Warsaw.

1960/1961 grade III: Primary School No 34 in Łódź. He lived with his grandparents on the mother’s side.

1961/1962-1963/64 grade IV-VI: back in the Primary School No 1 in Żoliborz in Warsaw.

1964/65 grade VII: Primary School No 57 in Mokotów, in Warsaw. He lived in the dormitory of the Secondary School at 59 Wiśniowa St.

Sources: school certificates from 1958/59-1963/64 [no certificate confirming the completion of grade VII]; religion-course certificate issued by the parish of St Peter and St. Paul in Łódź; health certificate on completion the primary school, dated 5/06/1965. KJ’s archives.

1965-1966

In the school-year 1965/66 he enrolled in the school for electronic technicians in Gen. Zajączka St, in Warsaw. In late autumn he had a serious accident and was incapacitated for some months. He injured his right hip and leg and had to undergo treatment for the physically disabled. After the accident he moved to his father’s.

Sources: c.v. attached to the application for entering the Academy of Fine Arts, dated 27/05/1971, Archives of the Academy of Fine Arts; reported by K. Jung, S. Gajuś, D. Krawczyk-Janisch.

1966-1971

He completed a five-year course of studies in Ludwik Krzywicki Economic College No 3 in 36/42 Chłodna St in Warsaw, where he passed his graduation exam on 26/05/1971 and received the title of technician-economist in the field of commerce.

From the start he became friends with Sławomir Gajuś, his ‘pal from the school-bench’, who shared his art interests. He made drawings, small sculptures, carved chess pieces in chalk. In the testimonial attached to his application for entering the Academy of Fine Arts it was written, He attended the classes in the history of art organised by Warsaw Public University and participated in the activities held by the arts centre [in Nowolipki St - reported by S. Gajuś]. He actively participated in the school-life, helped to decorate the classroom and the school-building [...].

At home he was able to develop his interests in culture thanks to his stepmother (at that time a chief accountant in the Ministry of Culture and Art) who went with him to the openings of art exhibitions and first nights in the theatre, organised trips to visit historical monuments, suggested books to read, etc.

Sources: school certificates from 1966/67-1969/70, graduation certificate dated 26/05/1971, KJ’s archives; application for entering the Academy of Fine Arts, dated 27/05/1971, Archives of the Academy of Fine Arts; reported by K. Jung, S. Gajuś.

Summer 1969

Together with his parents* and Sławomir Gajuś he travelled by car Trabant following the route: Czechoslovakia - Budapest - Lake Balaton - Belgrade - Plitvicke Jezera - Mostar - Split - and other towns on the Adriatic coast. They camped by the sea for some time. Krzyś was an excellent swimmer, he dived and collected animal specimens, S. Gajuś remembers.

*From now on the word ‘parents’ implies Katarzyna and Zygmunt Jung.

Summer 1971

He spent his holidays with Sławomir Gajuś in the village Odoje, in the province of Lublin. They carved figures in wood.

Source: reported by S. Gajuś.

1971-1976


He studied in the Department of Interior Design (from the academic year 1972/73 named the Department of Plastic Design) in the Academy of Fine Arts in Warsaw.

His curriculum included: elements of design under Andrzej J. Wróblewski (1st year), Kazimierz Zieliński (2nd year), Witold Surowiecki (autumn term, 3rd year); exhibition arrangement under Kazimierz Nita (spring term, 3rd year), Henryk Wiśniewski (4th-5th years); drawing under Zofia Kowalska (1st year), drawing and painting under Bohdan T. Urnbanowicz (2nd-5th years); sculpture under Emil Cieślar and Witold Surowiecki (each one term in the 2nd year); architecture design under Zbigniew Ihnatowicz (2nd-3rd years); graphic design under Tadeusz Ostrzeszewicz (1st year), Wanda Sobczyńska (4th-5th years); history of art under Ksawery Piwocki (1st year), Maria Kossakowska (2nd year), Maciej Gutowski (3rd-4th years); geometry (1st year), mathematics (1st-2nd years, seminar classes in 5th year), history of material culture (4th-5th years), German language (1st-3rd years), vocational subjects.

Source: K. Jung’s file in the student records in the Academy of Fine Arts in Warsaw.

See also: 9/06/1976.

Krasimira Cwetkowa Dimczewska - a Bulgarian, born on 17/10/1952 in Sofia - was a student in the same year and the same studio. Before coming to Poland she studied for a year in the Department of Applied Art, in Nicolai Pavlovich Higher Institute of Plastic Arts in Sofia. She held a scholarship from the Bulgarian government.

Krasimira Dimczewska was Krzysztof Jung’s friend and muse in the student days. They had common art interests and spent time together. An inseparable trio: Krzyś, Krasi and Kristina [Krasimira’s friend, also a Bulgarian] - this is how I remember them from those times, Barbara Turkiewicz-Gutt recalls. Krzysztof and Krasimira were close friends until they graduated from the Academy.

Krasimira went back to Bulgaria after she received her degree (otherwise her parents would have to pay back the scholarship). She got married there. She visited Poland at the turn of 1978 and 1979 and they made together a performance „Cocooning” presented in Repassage Gallery. Then their friendship faded.

Source: K. Dimczewska’s file in the student records in the Academy of Fine Arts in Warsaw.

See also: 9/06/1976, 31/12/1978, 17/01/1979.

1973

His parents bought a plot with a summer house near Góra Kalwaria. The place was  known since then as ‘Jungówka’. Krzysztof used to go there until the end of his life.

Source: reported by K. Jung.

16/06-21/07/1974

Together with Krasimira Dimczewska he made a journey by train via  Czechoslovakia, Hungary (they visited Budapest in 22-25/06) and Romania to Bulgaria (they reached Burgas on 3/07). Krzysztof (alone) went back to Poland, travelling via Romania and the USSR (in 19-21/07).

Sources: insert in KJ’s passport, KJ’s archives.

30/11-6/12/1974

The first individual exhibition organised by the section of the Socialist Youth Union active in the Foreign Trade Enterprise „Universal” in 44 Jerozolimskie Avenue (where Wanda Jung worked). Krzysztof Jung showed 30 works (paintings, drawings, photographs, xerocopies).

Sources: a letter of thanks from the organisers in the form of a catalogue with a list of works, dated 6/12/1974, typescript, KJ’s archives.

04/1975

He stayed in Zakopane where he met Wojciech Karpiński.

Source: WK’s annals.


Spring 1975

The first contacts with Repassage Gallery, situated in 24 Krakowskie Przedmieście, run at that time by Elżbieta and Emil Cieślar (Krzysztof took a course in sculpture under Emil Cieślar when he studied in the Academy).

I remember two works which I saw in Repassage Gallery in my student days. One was Kalina’s, the hospital ["Round", 4-18/04/1975], the other Grześ’s photographs, the naked men on the chairs, covering the whole wall... and this chair ["Chair - Tableau", 3-14/06/1975].

‘Repassage people’ talk, 4/10/1990, typescript, Repassage Archives.

Summer 1975

The first journey to Sweden. He went from Sweden to Amsterdam in mid-August - on a pilgrimage to Malevich’s "A Black Square on a White Ground" (reported by G. Kowalski). By the end of August he was already in Poland to attend the training for the students in Jelenia Góra.

Sources: application to the Rector of the Academy of Fine Arts for permission to go abroad, dated 11/01/1975, Archives of the Academy of Fine Arts; WK’s annals.

02-05/1976

He spent the spring term in the final year of studies in the house of Maria Jolanta Podkowińska in Gołków, near Góra Kalwaria, working on his diploma work. Maria Podkowińska was a student of the final year in the Department of Conservation of Works of Art in the Academy of Fine Arts. Besides Krzysztof Jung the household comprised also his friend and model Sławomir Gajuś, Krasimira Dimczewska and her friend Kristina, both working on their diploma works, and Anna Gancarczyk, a friend of Maria Podkowińska. They all formed a kind of ‘artistic commune’.

In Gołków he made some actions preliminary to the ‘performance of the plastic theatre’ with Sławomir Gajuś as a performer. These were the first documented performances in which the thread was used, later a characteristic material for his actions and environments.

9/06/1976

The defence of the diploma executed under Assistant Professor Henryk Wiśniewski in the Faculty of Exhibition Arrangement, the Department of Plastic Design in the Academy of Fine Arts in Warsaw. The diploma, received cum laude, consisted of:

1. Space-and-sound installation, entitled „Visual and Non-Visual Aspects of Space”.

2. Annex in painting, in two parts: „performance of the plastic theatre”, with Sławomir Gajuś as a performer, and an oil painting „Narcissus”.  Bohdan T. Urbanowicz, the supervisor of the annex, was absent during the defence (Emil Cieślar took his place).

3. A thesis „Visual and Non-Visual Aspects of Space”, illustrated.

Krasimira Dimczewska  also received a degree cum laude for her work „Educational Garden for Blind Children”, executed under the same supervisor.

Bibliography: Graduates - academic year 1975/1976, „Annals of the Academy of Fine Art in Warsaw” 5: 1975-1976, Warsaw 1982, p. 252.


06/1976

He made his debut in Repassage Gallery in Warsaw where he showed  „Visual and Non-Visual Aspects of Space”. He exhibited a documentation on slides made during the rehearsals for the diploma ‘performance of plastic theatre’.

15/06/1976-02[?]/1977

The second journey to Stockholm. He took up various jobs there, also worked as a waiter in a café. He met Anders Grandell who later on invited him to Stockholm a few times and revisited him in Poland (from 1978 with his friend, Kettil Skarsgard).Winter-spring 1977

After his return from Sweden he lived in a bed-sitter in Bagno St, in Warsaw.

Through Teresa Kędzierska (his peer, a daughter of his parents’ close friends) he met Mary Olejniczak, a graduate of English Department. Teresa had the tickets for one of the first shows of Wajda’s "Man of Marble" [shown for the first time on 25/02/1977 - editor’s note], Mary Olejniczak recollects. In those times one did not waste such an opportunity - there was a rumour that the film would be banned soon. Teresa could not see the film for some reason, I went instead - and met Krzyś.

Sources: WK’s annals; reported by M. Olejniczak.

Mary Olejniczak introduced him to Dorota Krawczyk, a graduate of the German Department. They came to his flat in Bagno St. I vividly remember how impressed I was when I first saw him: he was frightfully thin, blue-yellow face, and this huge mane of hair... like a Tartar. In a lemon-yellow T-shirt with a Swedish slogan against alcohol consumption. He laughed very loud, spoke loud, walked back and forth. He made us some tea. He ate his meal straight from the frying pan put on a newspaper - he considered washing the dishes a waste of time. He had a mouse, named Agata, who looked like a tiny Dutch cow, black and white, with large pink ears. He let her run free among the cups on the table. So he treated us to tea, told us what he was doing, how he tried to get used to the life here after his return from Sweden. It was hard for him.

Source: reported by D. Krawczyk-Janisch.

He took up various odd jobs, also a cleaning job in Repassage Gallery.

Remember [he turns to Elżbieta Cieślar who ran the gallery until the end of 1977] how you suggested we collaborated and I said the I would be a char-lady.? And that is how we collaborated for a year. Grześ used to make fun of me all the time and said that I had a full-time cleaning job. That was true.

‘Repassage people’ talk, 4/10/1990, typescript, Repassage Gallery Archives.

12-30/09/1977

Action and environment entitled „Space Tangled in Public”, Repassage Gallery.

22-25/09/1977

A journey to Dresden with Mary Olejniczak and Wojciech Karpiński.

Sources: WK’s annals; reported by M. Olejniczak (and her collection of slides).

3/12/1977

He took part - as one of the observers covered with a hood and a cloak - in Grzegorz Kowalski’s performance „Compilation. An Event Based on Rembrandt’s ‘Anatomy Lesson’ and Excerpts from Witold Gombrowicz’s ‘Diaries’”, Repassage Gallery.

1977

He took part in Wiktor Gutt’s action-questionnaire „I - Hitler”.

The turn of 1977 and 1978

He took part in Grzegorz Kowalski’s action-questionnaire „Could You and/or Would You Like to Turn into an Animal in Front of a Camera?”

See: 3-24/05/1978 

13/02-21/03/1978

He took part in the collective action designed by Grzegorz Kowalski, entitled „Grass. An Event on the Occasion of the Holy Week”.

2-12/03/1978

A series of three works shown in Repassage Gallery:

„Chair (to Krasimira Dimczewska)”, environment with a text (2-12/03/1978);

„Metamorphosis (to Wojtek Karpiński)”, performance inspired by Franz Kafka’s short story (10/03/1978);

„Love (to Czesław Furmankiewicz)”, performance (12/03/1978).

16-17/03/1978

He moved into a flat of his own, functioning also as a studio, in Rozłogi St, on the outskirts of Wola district in Warsaw.

He suggested to Mary Olejniczak that they would live together and share the costs. She moved out in the autumn of 1978.

Sources: reported by M. Olejniczak, WK’s annals.

3-24/05/1978

He took part in the exhibition „People/Animals”, tableau, „Attributes and Remnants”, collection, which summed up Grzegorz Kowalski’s action „Could You and Would You Like to Turn into an Animal in Front of a Camera?”

Comp.: the turn of 1977 and 1978.

10/05-19/08/1978

A journey by car together with his parents and Anders Grandell to Greece, Turkey, Bulgaria. They travelled via Cracow (15-16/05), Budapest (16-18/05), Belgrade (18-20/05), Skopje (20-21/05).

In Greece they drove by the road under Mt Olympos (21/05) and came to Athens (22-25/05). From there they made a one-day trip through Attica (25/05), and then went along the following route: Corinth - Mycenae - Argos - Tiryns - Nauplion   (26/05) - Epidauros (28/05) - Nauplion (29/05) - Megalopolis - Kalamata (30/05) - Mystra  - Sparta (31/05) - Methone - Pylos - Olympia - Patras - Daphne - Corinth Gulf (!/06) - Thebes - Delphi - Itea (2/06) - Meteora - Thessalonika (3-5/06).

From Greece they travelled to Istanbul (6-9/06) where Anders Grandell left on 8/06 and returned to Sweden. The day after they went to Bulgaria: Burgas - Sofia. His parents stayed (most probably) at the seaside; Krzysztof went to Sofia (9-19/06), presumably to see Krasimira Dimczewska. When his parents came to Sofia they stayed together there for a few days (17-19/06) and drove via Romania to  Budapest (19-22/06).    

From Budapest Krzysztof went alone (by train) to Austria and Germany He visited Vienna (22-30/06, he went to the opera on 26/06), Salzburg (30/06), Munich (30/06-3/07), Berlin (3-6/07).

From Berlin he went to Copenhagen. On the way back he travelled via Rostock to Sassnitz where he took a ferry to Trelleborg (he covered this distance by 7/07). From there he went to Stockholm (9/07) where he stayed as a guest to Anders Grandell (this was his third stay in Sweden).

He arrived in Gdańsk on 19/08/1978.

Sources: KJ’s almanac for 1978, WK’s annals, reported by K. Jung (and his photographs).

Summer 1978

Dorota Krawczyk introduced him to Ewa Stanek, a graduate of French and German Departments, also a translator from English.

Source: reported by E. Stanek.

The beginning of 09/1978

Dorota Krawczyk moved into the flat in Rozłogi St.

Sources: reported by D. Krawczyk-Janisch, M. Olejniczak; WK’s annals.

1-20/09/1978

He participated in the 6th Festival of Fine Arts, Warsaw 1978, sheet 6 [cat., no list of works]. In the House of the Artists he showed a performance in which he tangled the space with threads. He was not pleased with his work nor with the climate of a big collective exhibition (reported by D. Krawczyk-Janisch).

10/1978-12/1979

He started to run Repassage Gallery, renamed Repassage 2 while he was in charge. Administrative duties were performed by Grażyna Schmidt (on Elżbieta Cieślar’s recommendation).

Bibliography: Repassage 1993, pp. 45-46 [chronology], pp. 109-111 [K. Jung’s text, Repassage 2].

10-12/1978

Repassage Gallery was closed for renovation.

Bibliography: Repassage 1993, p. 45.

6/10/1978

Street action: Action at the entrance gate to Warsaw University (an event held during the Autumn Festival of Student Culture).

24-28/10/1978

Repassage Gallery took part in the exhibition presenting the activities of Polish non-commercial galleries, entitled „Profiles of Art”, held in Maxima Art Gallery, in Poznań.

The Gallery was represented by Krzysztof Jung, Grażyna Schmidt, and Czesław Furmankiewicz.

Source: slides in the PDDiU Archives [Repassage exhibition].

11/12/1978-3/01/1979

Environment „Two Hues of Red, or a Spatial Poem About the System”, Repassage Gallery 2.

31/12/1978

He was visited by Anders Grandell from Sweden (who stayed from 29/12 to 10/01) and Krasimira Dimczewska from Bulgaria (she left on 19/01). Both came to Poland to celebrate the New Year ( it was the time of the memorable ‘winter of the century’).

Sources: reported by D. Krawczyk-Janisch, M. Olejniczak.

17/01/1979

Performance „Cocooning (to Grzegorz Kowalski)” with Krasimira Dimczewska, Repassage Gallery 2.

19/02-10/03/1979

He was a co-author (together with Grzegorz Kowalski) of the collective exhibition entitled „Documentation of Some of the Actions from 1977-1979”, Repassage Gallery 2. Among the works exhibited there were: „Chair”, „Metamorphosis”, „Love”.

Comp.: 2-12/03/1978.

Bibliography: Repassage 1993, p. 45.

Spring 1979

He sat for Barbara Falender’s sculpture „Narcissus”.

Bibliography: Barbara Falender... 1997, p. 34, ill.


5/05/1979

Street action: „Burnt-Offering IV. Street Epitaph to Jan Palach”, Krakowskie Przedmieście, Warsaw.

05/1979

He contributed to Daniel Wnuk’s work entitled „The Wall of Concentration” and took part in the exhibition of the documentation of the actions designed by the invited contributors. Repassage Gallery 2, 22/09-11/10/1979.

8/06/1979

He was accepted as a member in the Union of Polish Artists, section of painters.

Sources: the letter from the Main Board of the Union of Polish Artists, dated 27/06/1979; KJ’s archives.

1-17/10/1979

He took part in the collective exhibition „Eroticism”, The House of the Artists, Warsaw Oct. 1979 (cat.).

Work exhibited: „Love”, photographic documentation.

Comp.: 2-12/03/1978.

9/10/1979

In reply to Grzegorz Kowalski’s question: ”Can you and/or would you like to treat me as an object?” he showed a series of actions in Grzegorz Kowalski’s studio, entitled „Turning into an Object”.

17/10/1979

„Responsibility”, action at the gate to Warsaw University.

See: Album.

End of 1979

Due to his plans to go abroad he stopped being in charge of Repassage Gallery 2. His place was taken by Roman Woźniak who renamed the Gallery to Re’Repassage.

Bibliography: Repassage 1993, passim.

10/01-03/1980

A journey by train to Gdańsk, and further on to Stockholm (his fourth stay in this city).

Sources: KJ’s almanac for 1980; invitation from Anders Grandell to stay with him for the period from 20/01/1980 to 20/04/1980; KJ’s archives.

03/1980

He met Wojciech Piotrowski, a dentist.

Source: reported by W. Piotrowski.


20-30/05/1980

„Creating Through the Others and the Horizon of Freedom”, performance (20/05), exhibition, so-called „still life” (21-30/05), Re’Repassage Gallery.

Spring 1980

Together with Mary Olejniczak he sat for Barbara Falender’s sculpture „The Tree of Life”.

Bibliography: Barbara Falender... 1997, p.36, ill.

Summer 1980

Together with Wojciech Piotrowski he sat for Grzegorz Kowalski’s unfinished work „In the Mirror”.

Bibliography: Grzegorz Kowalski. The Works Old and New, Leon Wyczółkowski Regional Museum, Bydgoszcz, 2002

From 7/08/1980

He took part in the collective exhibition the 2nd Regional Exhibition of Drawing, The House of the Artists, Warsaw 1980 (cat.).

19/08/1980

Dorota Krawczyk married Volker Janisch. In March 1981 they began to live in West Berlin.

Sources: reported by D. Krawczyk-Janisch; WK’s annals.

09/1980

Mary Olejniczak left Poland and married Kettil Skarsgard.

Source: M. Olejniczak.

10-30/10/1980

He took part in the exhibition organised by Grzegorz Kowalski, entitled „Unprinted Catalogue. Documentation from 1974-1980”, Re’Repassage Gallery.

Work exhibited: photographic documentation of „Creating Through the Others and the Horizon of Freedom”.

Comp.: 20-30/05/1980.

Bibliography: Repassage 1993, p. 49.

20/11/1980

He participated (together with Wojciech Piotrowski) in the second part of Grzegorz Kowalski’s three-part show entitled „Three Threads of Life, Each with an Axis of Symmetry” presented at the 1st Biennial of Art, Office for Art Exhibitions, Poznań.

25/11/1980

„Joint performance” (with Dorota Krawczyk-Janisch and Wojciech Piotrowski), presented during National Confrontations „Young Art - Łódź 80”, Centre for Art Propaganda, Łódź.

Comp.: 22/12/1980.

22/12/1980

Performance „Conversation” (with Dorota Krawczyk-Janisch and Wojciech Piotrowski), Re’Repassage Gallery.

An altered version of the action presented in Łódź - comp. 24-26/11/1980.

20/05/1981

Action and environment „Making It Liveable (to Roman Woźniak)”, Re’Repassage Gallery.

30/05-26/08/1981

A journey to Sweden (the fifth one), Denmark and Germany. He left Poland with Wojciech Piotrowski. They stayed in Stockholm until 11/07. On the way back they met Dorota and Volker Janisch in Malmö (12-13/07). They travelled by car through Scania to Denmark where they visited Helsingor and Copenhagen (16-17/07), and via Lübeck they came to Berlin (18/07).

Krzyś carried with him many books from Norbert Żaba’s library where Polish emigrant literature was kept. Wojtek returned earlier; Krzyś and Dorota came back at the end of August, with the books and the snakes. He wrote to me in a letter: 'I am buying three snakes! Andrzej [Ferber, a musician, a friend from Warsaw, resident in Sweden] put some of my works in a gallery in Malmö and I am supposed to get 1200 crowns. It is not to spite you, but simply because of my admiration for snakes, and also for you, but this is another story!'

WK’s annals

4/09/1981

Wojciech Karpiński received a scholarship and went to the USA; Martial Law introduced in Poland found him there. He settled abroad for good (from 1982 in Paris).

Comp.: 3-26/10/1989.

26/10/1981

Action „Still Life (to Tadeusz Tchórzewski)”, Re’Repassage Gallery.

6/12/1981

The performance „Metamorphosis” was repeated as an event in the cycle „A Living Catalogue of the Gallery” for the participants in the student strikes at Warsaw University, Re’Repassage Gallery.

Bibliography: Repassage Gallery, "A Strike Newspaper of Warsaw Higher Schools” 1981, No 25 (9/12), p. 2.

Comp.: 2-12/03/1978, 1/12/1987.

13/12/1981

Martial Law was introduced. The next day he went to the University and saw that Repassage Gallery had been closed.

Source: KJ’s almanac for 1981.

20/02/1982

Performance „Caprichos XIII - When the reason sleeps, the beasts wake up”,

Barbara and Wiktor Gutt’s studio in Saska Kępa district, in Warsaw.

When Martial Law was introduced, my reaction as that of an artist was to present an action, one of the first held outside official galleries. In February 1982, in Basia and Wiktor Gutt’s  private studio, I tried to reproduce Goya’s print  "When the reason sleeps, the beasts wake up" entitled "Caprichos XIII" - I was using a pencil and making the drawing blindfold. This was my first show outside Repassage Gallery - I had no choice but to hold it in a private place since Repassage Gallery had been closed by the authorities which introduced Martial Law.19/03/1982

The performance "Caprichos XIII - When the reason sleeps, the beasts wake up" was repeated in Dorota and Daniel Wnuk’s studio, so-called ‘Wnuk’s studio’ in Mokotów district, in Warsaw.

Source: slides in the PDDiU Archives

Spring 1982

Krzyś J. was collared on the pavement. The ZOMO militia did not like his earring. (1982).

G. Kowalski, Suitcases [in the cat.:] Grzegorz Kowalski. Tableaux and Collections, Center of Polish Sculpture, Orońsko 04-05/1992, p. 13.

11/12/1982

Performance „Teach me, and I will hold my tongue: and cause me to understand wherein I have erred (Job, 6:24),” Barbara and Wiktor Gutt’s studio, Warsaw.

12/1982

He invited his friends, mainly Repassage people, to the first ‘Christmas Eve with friends’ in his flat in Rozłogi St. It became an annual tradition to take part in his ‘Christmas Eve’.

Source: M. Pałyska’s visiting card with a date.

06/1983

Returning home from a mass celebrated by John Paul II in the Tenth Anniversary Sport Stadium, he was arrested by the militia in Powiśle district in Warsaw. He was released after Mary Olejniczak’s aunt paid the fine ruled by court (later repaid by his father).

Sources: reported by G. Kowalski, M. Olejniczak.

11/09-16/11/1983

He visited Wojciech Karpiński in Paris. This was the first of many stays in this city. He met Konstanty Jeleński and Józef Czapski, as well as other people from the circle of „Zeszyty Literackie” and „Kultura”, Polish periodicals published in  Paris. Influenced by Wojciech Karpiński he focused on drawing and, after his return to Poland, on painting.

11.09.83 arrival at Gare du Nord at 14:42 [...] 1.11 Dorota Krawczyk comes by plane to Paris (also Mary flew to Paris at that time [from Stockholm]). 16.11 Krzyś leaves Paris (by train to Berlin). ) 2.12 Krzyś leaves Berlin for Warsaw.

WK’s annals

27/10/1984

Together with Wojciech Piotrowski he sat for the first version of Barbara Falender’s sculpture „Ganymede”.

Source: KJ’s almanac for 1984.

Bibliography: Barbara Falender... 1997, p. 42.

14/12/1984-25/04/1985

He left for West Berlin (on 14/12), then went to Paris (on 18/12). Together with Wojciech Karpiński he went to Italy (on 29/12). In Paris he used to meet Konstanty Jeleński, Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński.

18.12.84 Krzyś arrives. 29/12/84 we leave for Rome. The New Year’s Eve party at Miriam’s with Ron, Paolo Milano, Darina Silone etc. 6.1.85 Rome covered with snow. 11.1.85 we leave for Florence, stay for the night near the synagogue, cold (-23oC).14.1 to Venice. 16.1 we leave by train for Paris. 23.1 Kot comes to dinner at our place, then conversation with Krzyś...[...] 6.3 Kot and Gustaw come to dinner at our place [...] 18.3 Czapski’s jubilee evening at Pallotini Fathers’ (I went with Krzyś). 21.3 the opening of Nouvelle Biennale de Paris where there was a room with Czapski’s works (I went with Krzyś; he took pictures) {...] 25.4 Krzyś leaves Paris [...]

WK’s annals

He was commissioned a series of self-portraits to be sold at an auction to support Konstanty Jeleński Foundation for Mutual Intellectual Help. By the end of the year he made 8 self-portraits painted with pink water colour on cardboard. Four of these, sent to Paris on 9/01/1986, were meant for the auction (which did not take place) and became the property of Wojciech Karpiński. The other four remained in the artist’s collection in Warsaw.

Comp.: W. Karpiński’s introduction in this book.

5/04-5/05/1986

He stayed with Dorota and Volker Janisch in Berlin.

Source: KJ’s almanac for 1986.

3/10-15/11/1986

The third stay in Paris.

Source: WK’s annals.

15/11/1986

During the customs control at Warsaw airport the customs officers requisitioned journals, banned in Poland, which he brought from Paris: „Puls” 1986, No 28, „Aneks” 1986, Nos 41-42, „Zeszyty Literackie”, Nos 6, 8,15,16. But he was let pass with 3 copies of Adam Zagajewski’s collection of poems „To go to Lvov”, published by Aneks, London 1985.

Source: a document confirming the confiscation of property during customs inspection, dated 26/11/1986, KJ’s archives.

19/02-14/03/1987

He went to West Berlin, together with Grzegorz Kowalski (who left the city on 27/02).

On 26/02 Wojciech Karpiński flew from Paris to Berlin (he stayed until 6/03).

Sources: KJ’s almanac for 1987; WK’s annals.

15-30/06/1987

A journey by ferry from Gdańsk to Stockholm. He stayed, as usual, at Anders Grandell’s (for the sixth time).

Source: KJ’s almanac for 1987.

1/12/1987

The performance „Metamorphosis” was repeated twice for the studies in the studio under Grzegorz Kowalski and the invited guests, Dziekanka Gallery, Warsaw.

Bibliography: Kowalski 1997, p. 68.

Comp.: 2-12/03/1978, 6/12/1981.

21/04-3/07/1988

The fourth stay in Paris.

21.4-3.7.88, by plane, 10.5-21.5 Darek [Chudzik] is in Paris. 30.4 the Paczowskis were at our place. 14.5 the burglars stole Krzyś’s passport and his camera. 4.6 Miłosz with Carol and the Zagajewskis came to our place; the same day Michał Kopecki came and stayed overnight. 5.6 the Wajdas were here. 21.6 I went with Krzyś to les  Amis de Kultura party at the Veterans’. 2.7 the Herberts were at our place.

WK’s annals

In order to be able to return to Poland he was given a consular passport.

Source: the documents concerning the theft of the passport and the plane ticket, consular passport issued on 1/06/1986, KJ’s archives.

He started to make the portraits of writers and designed the covers for the quarterly „Zeszyty Literackie” and its publications. This co-operation lasted until the artist’s death. See General Bibliography.

14/09-21/10/1988

A journey by car, with his parents, to Spain.

15-21/09 they drove through DDR (Dresden), BRD (Bayreuth, Nuremberg) and France (Strasbourg, Colmar, Besançon, Bourg, Lyon, Vienne, Avignon, Arles, Narbonne).

21/09-6/10 they stayed in Spain. They went to Barcelona, Taragona, Valencia, Alicante, Grenada, Malaga, Sevilla, Cordoba, Toledo, Madrid and the environs, Burgos, San Sebastian.

On the way back (7-20/10) they went through France (Bordeaux, Tours, châteaux on the Loire, Reims), they stopped in Paris - see below, and went through Belgium (Bruges, Ghent, Antwerp) and Germany.

Sources: invitation to stay abroad, dated 15/02/1988; KJ’s passport, notes; KJ’s archives; reported by W. Karpiński.

9-17/10/1988

The stay in Paris (fifth) on the way back from Spain.

10.10.88 the Lutosławskis came to our place. 11/10 Krzyś’s parents came over. 12.10 we went to Lutosławski’s concert in Salle Pleyel [...]

WK’s annals

The turn of 1988 and 1989

Two-weeks’ stay at the Janisches’ in Berlin.

Source: Wk’s annals.

4/05/1989

Performance „Trace (dedicated to Konstanty Jeleński)”, Dziekanka Gallery, Warsaw.

Thanks to the persistence of Andrzej Rosołek in charge of Dziekanka Gallery, who saw that the action to the memory of Kot took place exactly on the anniversary of his departure, I was able to show all the aspects of my work at one go. [He meant that the presentation of his performance in Warsaw coincided with the exhibition of drawings (Pokaz Gallery, 10-19/05) and paintings (Dziekanka Gallery, 17-22/05)].

From a letter to W. Karpiński, 30/05-2/06/1989, hand-written

10-19/05/1989

Exhibition of drawings: Krzysztof Jung. „Trees in the Centre of the World”, Pokaz Gallery, Warsaw, May 1989 (cat.).

In the catalogue there is an interview with the artist made by Wiesława Wierzchowska, translated into English by Ewa Stanek, 7 drawings reproduced.

A very successful opening in a small gallery. The drawings were put between sheets of glass and hung partly in space. The walls of the gallery were covered with black cloth. Good proportions of the interior. So the drawings, carefully chosen (thanks to Grześ), looked very well. Over 50 persons came to the opening - flowers abounding, being cheap at the moment. Now and then the room was very crowded. [...] This exhibition, though it looked showy, appealed to me least of all; it convinced me that the time had come to change the view of the world seen with a pencil for a deeper one. The drawings were too academic - studies from nature showed a reservation towards emotions which I wanted to grasp. Anyway, exhibitions are also for artists - they provide an opportunity for a critical view of one’s works. It was a good lesson and I am glad that I have closed a chapter yet again. For the better or for the worse I shall not be an artist who has a style - I am just trying to be honest - without honesty art is practically impossible.

From a letter to W. Karpiński, 30/05-2/06/1989, hand-written

17-22/05/1989

Individual exhibition: „Paradise. Exhibition of paintings, dedicated to Kasia Markiewicz”, Dziekanka Gallery, Warsaw (no cat.).

Now the paintings. Putting them up was troublesome - Dziekanka Gallery is not suitable for showing paintings. Many windows, three rooms, doors, pillars, the fireplace. Grześ was of great help yet again; what I learnt about exhibition arrangement also came in useful.

There were six big canvas on show, 130 cm. by 100 cm., and six smaller ones, 65 cm. by 81 cm. Also gouaches and pastels in another room, eight works in all. The so-called gouaches were the best.

There were about 70 people present at the opening, but no crowds since Dziekanka is large. After the opening we had a more private meeting in Wojtek’s bed-sitter in the centre of town - there were about 30 persons.

Everything considered, the paintings looked better than the drawings. Although I have a headache now and I cough, and so I do not experience any happiness, nevertheless I am happy. I saw a great deal and I learnt a great deal about myself - it is really hard to see and evaluate one’s work outside a large and spacious exhibition room. Some paintings, which I had not appreciated, met with my approval; others, which I had admired, dwindled somewhat in my opinion. These exhibitions taught me a lot and gave me an incentive for further work. And I rather liked them. Anda Rottenberg, when asked by Grześ what she thought about my paintings, replied, ‘Czapski would be pleased.’ I don’t think so! At least when considering the effect he struggled to achieve - in the manner of Bonnard.

From a letter to W. Karpiński, 30/05-2/06/1989, hand-written

23/08-8/09/1989

He took part in the collective exhibition "A Pole, a German, a Russian", former Norblin Factory - a Section of the Museum of Technology, Warsaw (cat.).

Work exhibited: Russia 917-1951, 1979, drawing with a ball-pen on 6 school maps, 18 x 111 cm

3-26/10/1989

Wojciech Karpiński’s first visit in Warsaw since 1981.

Source: WK’s annals.

16/11-26/12/1989

The sixth journey (by plane) to Paris. On 18/11, at Wojciech Karpiński’s, he met Stefan Kisielewski.

On the way back he stopped at the Janisches’ in Berlin (Grzegorz Kowalski was their guest at that time and soon left Berlin). He witnessed the fall of Berlin Wall and the euphoric atmosphere in the first days after Germany became united. On 29/12 he left by train for Warsaw.

Sources: WK’s annals, KJ’s passport; reported by G. Kowalski.

1989

He sat for Barbara Falender’s sculptures in the cycle „Zones”. Apart from him also Dariusz Chudzik, Michał Kopecki, Dorota Krawczyk-Janisch, and Hanna Słomkowska sat for the sculptures.

Bibliography: Barbara Falender...1997, p. 47, ill.

From 1/01/1991

He worked part-time as a teacher in a Private Secondary School No 14 (now 11 Astronautów St) in Warsaw.

He began as a drawing master and soon his duties increased: he was in turn a form-master, co-ordinator of the block of classes on aesthetic education (school-year 1991/92), teacher of history of art, drawing, and music (from school-year 1992/93).

From 1992 he was a member in the Public Educational Society, Section No 77 at the Private Secondary School No 14.

In the periods 1/10-23/12/1991 and 6-24/01/1992 he also worked as an art teacher in Private Secondary School No 7 in 1 Ludwiki St.

Sources: contracts for work and labour, KJ’s archives.

He devoted himself to teaching with passion and involvement beyond the prescribed duties. He invited his pupils home and to Jungówka, organised excursions and sightseeing trips, he took his pupils to art exhibitions and during his lessons encouraged them to design artistic actions. Unconventional teaching methods and his enthusiasm in presenting the problems of old and modern art made him well-remembered.

1-8/07/1991

A journey to Berlin.

Source: KJ’s almanac for 1991.

28/07-22/08/1991

Wojciech Karpiński’s second visit to Poland. He travelled via Berlin where Volker Janisch joined him.

3.8 a trip with Darek and Krzyś, and also Dorota and Volker - Czerwińsk, Płock (the Museum of Art Nouveau), Włocławek, Toruń, on the way back a sunset over the lake, painted by Krzyś later, when he stayed with me in Paris. 9.8 we leave at 8 am for Kazimierz, Sandomierz, Opatów, Radom. !0.8  on the beach on the Vistula, a tour of Warsaw. 16.8 at 8 am we leave for Rybienko, Popowo, Treblinka [...]

WK’s annals

The trip to Rybienko, where Konstanty Jeleński had spent summer holidays in his childhood, inspired the artist to make a series of paintings and drawings showing the Bug River near Rybienko.

See also: 26/06-10/07/1992.

22-28/08/1991

He stayed in Berlin with Wojciech Karpiński (on his way back to Paris - see above).

Source: WK’s annals.

30/08-23/09/1991

He went via Amsterdam (30-31/08) to Paris where his stayed for the seventh (and the last) time at Wojciech Karpiński’s place (1-22/09). He returned to Poland via Berlin.

Sources: KJ’s almanac for 1991; WK’s annals.

2-6/10/1991

He went with Wojciech Karpiński (during his third stay in Poland) and Barbara Toruńczyk to Berlin to see the exhibition of works by Rembrandt and Fetting.

Source: WK’s annals.

2/06/1992

During Wojciech Karpiński’s fourth stay in Poland they went to see the exhibition of Józef Czapski’s works in the National Museum in Poznań.

Source: WK’s annals.

Bibliography: K. Jung, The Last Meetings, „Zeszyty Literackie” 1994, No 45, pp. 70-71.

26/06-10/07/1992

Individual exhibition of paintings and drawings „A Landscape with St Sebastian” (dedicated to Wojciech Karpiński), Dziekanka Gallery, Warsaw (cat. without the list of works).

See also: 28/07-22/08/1991.

8-29/09/1992

Wojciech Karpiński came to Poland.

8.9.92 Krzyś and Darek met me at the new airport. 11.9 with Krzyś to Czapski’s exhibition in the National Museum in Warsaw. 12.9 a trip with Krzyś and Darek - Łowicz, Nieborów, Arkadia, Łódź, Tum near Łęczyca [...]

WK’s annals

6-25/05/1993

Wojciech Karpiński came to Poland.

6.5.93 Krzyś at the airport. 8.5 Mother’s name day, conversation, also his conversation with Lutosławski [...] 23.5 Lutosławski’s concert, 4th Symphony, with Krzyś and Basia [Toruńczyk]. 25.5 a visit to Wojtek Piotrowski in Belsk [...]

WK’s annals

28/06-1/08/1993

A retrospective exhibition of Repassage activities was held in Zachęta Gallery in Warsaw. He arranged one of the rooms which presented the activities of Repassage 2.

He made an installation using the photographic documentation of his own works and presented an action shown during the exhibition (he tangled the space with threads). Chosen objects and documentation were arranged outside the installation. 

The Annex entitled „Wardrobes, Drawers, Coffin”, designed by Grzegorz Kowalski, included a photographic documentation of the action „Burnt-Offering... Street Epitaph to Jan Palach” - comp. 5/05/1979.

Bibliography: Repassage 1993.

28/07-20/08/1995

Wojciech Karpiński came to Warsaw. Later they met again in Berlin and together with the Janisches made a trip to Saxony.

Arrival on 28.7.95. Krzyś at the airport. Together with Krzyś to Krystyna Zachwatowicz to discuss Czapski’s exhibition [...] 4.8. To Berlin. Justyna Kulesza, Krzyś’s pupil, was there and Volker. Dorota with the children in Poland. She came with Krzyś and the children on 12.8 [...] 19-20.8 an expedition with Krzyś, Dorota and Volker - Dresden, Weimar, Erfurt, Naumburg.

WK’s annals

18/11-3/12/1995

Individual exhibition: Krzysztof Jung. Painting, drawing. The exhibition dedicated to the pupils of the Private Secondary School No 14 in Warsaw, Culture Centre Gallery, Włochy [suburbs of Warsaw] 18 XI - 3 XII 1995 (invitation).

Source: video tape with the recording of the opening, property of the school.

06/1997-06/1998

He took part in the international travelling exhibition „Cartographers. Geo-Gnostic Projection for the 21st Century” organised by the Croatian Section of AICA, head of the exhibition Želimir Košcević (cat.). The exhibition was held in Zagreb (8/06-27/07/1997), in the Center of Contemporary Art in Warsaw (16/01-22/02/1998), Budapest (04-05/1998), Maribor (12/05-20/06/1998).

Work exhibited: Russia 917-1951, 1979, drawing with a ball-pen on a map (cat. 58, ill., p. 87).

2-21/08/1997

He went to Berlin where he met Wojciech Karpiński and together with him continued his journey.

7.8.97 a flight from Paris to Berlin, leaving Berlin with Krzyś and Paweł to travel through „Middle Europe”, at 16:00 we were in Dresden Gallery. We stayed overnight near Prague. 8.8 Prague, the Thuns Palace, Hradcany, we spent the night in Vienna.9.8 I spent the whole day in Kunsthistorisches, dinner near Graben. 10.8 I was in Kunsthistorisches until 13:00, we travelled further in the direction of Salzburg and Traunsee, lunch in a Yacht-Club there, to Altaussee for the night: I stayed in a hotel, they at the camping site. 11.8 to Grundlsee, St. Wolfgang to Salzburg, Berchtesgaden, Bad Wiessee where we stayed overnight. 12.8 to Munich, Haus der Kunst, Neue Pinakothek (Alte inside), Glyptothek, Lenbach Haus, back to Bad Wiessee. 13.8 a journey to Berlin, visiting Bayreuth on the way. 17.8 with Krzyś to Charlottenburg, we saw Nefertiti and the ground floor of the palace, he was unable to climb the stair to see Watteau because of the difficulty in breathing. 21.8 a journey  to Warsaw by car, with Krzyś [...]

WK’s annals

Source: KJ’s passport.

19/06/1998

The celebration in the Private Secondary School No 14 on the occasion of its becoming Józef Czapski memorial school. Krzysztof Jung, who largely contributed to the success of this project, made a speech about Czapski. He also organised a small exhibition to Czapski, showing two of his portraits of the artist (drawings).

Source: video tape, the property of the school.

From 12/07/1998

A journey by car to Berlin in the company of Grzegorz Kowalski. They returned to Poland with Dorota Krawczyk-Janisch.

Source: KJ’s passport, KJ’s archives.

8-22/09/1998

He met Wojciech Karpiński in Berlin. They went to Dresden together and returned to Poland.

8.9.98 a flight to Berlin. That day Krzyś came by car (!) from Warsaw. 9.9 for the first time in the new gallery. 11.9 in the gallery together with Baśka Janisch and Krzyś. 12.9 to Dresden with Krzyś, who drove the car, Dorota and Baśka. 13.9 in the gallery with Krzyś and Baśka. 14.9 a journey by car to Warsaw with Krzyś. 19.9 Krzyś drove me round Warsaw [...]

WK’s annals

Source: KJ’s passport.

29/09/1998

Zygmunt Jung was taken ill (died on 14/10/1998). The stress caused by his father’s illness was probably the reason for the fatal deterioration of Krzysztof’s health.

Source: WK’s annals.

5/10/1998

He died in Warsaw, as a result of asthma paroxysm.

On 15.10 the funeral service took place in the Church of the Visitants followed by the burial in Powązkowski Cemetery (former Military Cemetery). Grave K/1/35

A few dozen of obituaries were published in the newspapers, from the family, friends, as well as teachers, graduates and pupils of Józef Czapski Private Secondary School No 14.

Biographical data come from the following sources: Krzysztof Jung’s private archives, his file in the student records in the Academy of Fine Arts in Warsaw, Repassage Gallery Archives (kept in the museum of the Academy of Fine Arts in Warsaw), the collection of the Department for the Documentation of Contemporary Art at the Institute of Art in the Polish Academy of Sciences in Warsaw, and other archives.


Edited by Maryla Sitkowska