Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni - studia do dyplomowego spektaklu „teatru plastycznego”

02-05 1976

działania, wykonawcy: Sławomir Gajuś i Krasimira Dimczewska, Anna Gancarczyk, Maria Podkowińska

dom Marii Podkowińskiej, Gołków pod Warszawą

Visual and Non-Visual Aspects of Space - studies made for the diploma performance of „plastic theatre”

02-05 1976

actions, performers: Sławomir Gajuś and Krasimira Dimczewska, Anna Gancarczyk, Maria Podkowińska

the house of Maria Podkowińska, Gołków near Warsaw