Caprichos XIII — Gdy rozum śpi, budzą się potwory

20 02 1982 i 19 03 1982

performance, wykonawca: Krzysztof Jung

pracownia Barbary i Wiktora Guttów, Warszawa 20 02 1982

Powtórzenie: Pracownia Wnuka (Doroty i Daniela Wnuków), Warszawa 19 03 1982

Caprichos XIII — When the reason sleeps, the beasts wake up

20 02 1982 and 19 03 1982

performance, performer: Krzysztof Jung

Barbara and Wiktor Gutt’s studio, Warsaw 20 02 1982

Repeated in Wnuk's Studio (Dorota and Daniel Wnuk’s studio), Warsaw 19 03 1982


 
 
 

Na wprowadzenie stanu wojennego jako artysta zareagowałem jednym z pierwszych działań poza oficjalnymi galeriami. W prywatnej pracowni Basi i Wiktora Guttów, w lutym 1982 roku, publicznie z zawiązanymi oczyma próbowałem odtworzyć ołówkiem na kartonie rycinę Goyi „Gdy rozum śpi, budzą się potwory” pod nazwą „Caprichos XIII”. Był to pierwszy pokaz poza Repassagem nie z mojego wyboru, lecz dlatego, że władze stanu wojennego zamknęły galerię.

Krzysztof JungRepassage 2 

[w:] Sigma Galeria Repassage Repassage 2 Re'Repassage , Galeria Zachęta, Warszawa 28 07–1 08 1993

When Martial Law was introduced, my reaction as that of an artist was to present an action, one of the first held outside official galleries. In February 1982, in Basia and Wiktor Gutt’s  private studio, I tried to reproduce Goya’s print  „When the reason sleeps, the beasts wake up” entitled „Caprichos XIII” — I was using a pencil and making the drawing blindfold. This was my first show outside Repassage Gallery — I had no choice but to hold it in a private place since Repassage Gallery had been closed by the authorities which introduced Martial Law.

Krzysztof Jung, Repassage 2 

[in:] Sigma, Repassage Gallery, Repassage 2, Re’Repassage , Zachęta Gallery, Warsaw, 28 07–1 08 1993

 translated by Maria Olejniczak